Cõi Thiên Trúc miền tây phương lạc cảnh,Chùa Lôi Âm vang vọng mấy hồi chuông.Một bên sư vào lớp áo nâu sòng,Đang kính cẩn quỳ bên dưới chân Phật Tổ.

Bạn đang xem: Mục liên tìm mẹ

Vọng cổ

1./ "Đệ tử là Mục Kiền Liên xin cúi đầu đảnh lễ, trước đấng tự bi thần thông quảng đại, môn sinh xin thực tâm phủ phục trước liên ...đàị.Trải mấy đêm ngày với muôn dặm con đường dàị Cúi xin Phật Tổ ban tràng phan tích trượng để môn đệ tìm mặt đường xuống tận âm cung. Kể từ ngày xa giải pháp mẫu thân, ni âm dương gián đoạn đôi đường, nay đệ tử quyết lòng xuống điện Minh Vương sẽ được báo thường tình thâm mẫu mã tử."

2./ Đức Như Lai phán rằng: "Nhữ mẫu mã tội căn rạm khuyết, độc nhất nhữ tốt nhất nhơn nhật sở sợ hà." Mục Kiền Liên cấp vã phân qua mà chiếc lệ chan hoà."Đệ tử xin nguyện trì trai, giới sát, quyết trọn đời mau chóng kệ chiều kinh. Mượn đuốc tuệ cửa thiền soi sáng nẻo u minh, nhờ vào thuyền bát nhã gửi sang bờ khổ ảị mang lại hồn tăng mẫu sớm thoát vòng oan trái, đáp nghĩa sinh thành và trọn đạo làm con."

3./ Đức Phật xúc rượu cồn trước lòng hiếu thảo của Mục Kiền Liên Ngài bắt đầu ban chất nhận được báo. Sau khoản thời gian nhận lãnh bảo bối của Như Lai Phật Tổ, Mục Kiền Liên cúi đầu cảm tạ dời chân, theo gót quỷ vô hay xuống tận âm cung, mặt đường về thập điện vô cùng hiểm trở. Kìa năng lượng điện Tần Quảng vương uy nghi rực rỡ, Mã diện, Ngưu đầu sôi động lao xao. Mục Kiền Liên tay nạm tràng phan, tay nương tích trượng bỡ ngỡ bước vào trước năng lượng điện Xiêm La, xin yết con kiến Diêm Vương, trình qua sau trước ngọn nguồn sự tình.

Diêm vương vãi phán hỏi:"Ngươi là kẻ ở miền dương thế,Nhân việc chi xuống vùng âm cung.Hãy mau mau tỏ bày thuỷ chung,Cho ta được hãn tường duyên cớ."

5.

Xem thêm: Truyện 7 Vien Ngoc Rong - Đoc Truyện Dragon Ball Super Full Color

“Trăm lạy Đức Diêm vương cho xấu tăng qua mười cửa ngục nhằm tìm mẫu thân đến thỏa lòng mong mỏi nhớ kẻ âm dương ngăn cách mấy năm… trường.”Đức Tần Quảng vương vãi liền mang lại Quỷ Dạ Xoa gửi Mục Liên gấp vã lên đường.Khi nghe hồ hết tiếng khóc la của những oan hồn, uổng tử, khiến cho kẻ tu hành thêm xúc rượu cồn lòng nhân.Nào biển lửa, phát dầu, nào kiếm thọ, đao sơn, phần nhiều hình phạt hết sức thảm khốc. Nỗi nhớ chủng loại thân, nỗi sầu oan nghiệt, Mục Kiền Liên thêm thống thiết can trường.

6. Này Ông Đạo, đó là Vô con gián Địa Ngục, cửa ngõ ngục thứ Mười của Diêm Địa. Tế bào Phật, xin Quỷ Dạ Xoa cho bựa tăng dừng bước nhìn kỹ một tín đồ đang ngồi giữa bàn chông, đầu nhóm huyết bồn, ngọn lửa hồng vây đậy toàn thân… Trời ơi, Mẹ! bà bầu của nhỏ đây mà. Bà bầu ơi con là Mục Kiền Liên trường đoản cú Tây Trúc, xuống trên đây tìm chị em cho trọn câu chủng loại Tử thâm tình.Sách có câu : “Nhứt nhơn thành đạo, Cửu huyền thăng”, ý muốn sao mẹ sẽ tiến hành tiêu trừ tội chướng. Nhỏ xin đáp nghĩa sinh thành , trọn kiếp tu hành đến hồn bà mẹ siêu thăng.

DMCA.com Protection Status thành tích này được bảo vệ phiên bản quyền câu chữ trên internet bởi vì DMCA, công ty chúng tôi nghiêm cấm xào luộc dưới mọi hình thức. Vui miệng tôn trọng phiên bản quyền tác phẩm, sức lực lao động và sự sáng tạo của chúng tôi.