Bạn tiếp xúc với văn bản hành hính hàng ngày, phải trình ký, duyệt ký, ký thay nhân sự khác thuộc trách nhiệm của mình cần phải biết các nguyên tắc cơ bản về các loại chữ ký này để tránh tình trạng ký sai đáng tiếc gây nhiều hệ lụy. Cùng tham khảo bài viết chi tiết tai đây nhé.

Bạn đang xem: Chữ ký nháy tiếng anh là gì

Không chỉ riêng bạn, rất nhiều người băn khoăn không biết cách ký nháy là gì và các quy định liên quan đến thẩm quyền và trách nhiệm của người ký nháy và nó khác chữ ký chính thức như thế nào?.Những loại chữ ký này dùng để làm gì bắt đầu với cách ký nháy, ký tắt dưới đây.

I. Nguyên tắc ký nháy – ký tắt trong văn bản

Trên văn bản, chứng từ bạn thường gặp các mẫu chữ ký nháy, ký tắt được ban hành bởi cơ quan, doanh nghiệp vậy thuật ngữ “ký tắt” hoặc “ký nháy” có ý nghĩa và tác dụng gì.

Bạn cần hiểu cách ký nháy, ký tắt thể hiện trách nhiệm của cán bộ, nhân viên có nhiệm vụ giúp cho thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền ký do thực tế cán bộ, thủ trường đơn vị nhiều khi không có thời gian tìm hiểu chi tiết về nội dung vă bản trước khi ký chính thức.

– Ký nháy là gì?

Ký nháy là chữ ký được ký cuối trong dòng văn bản, nhiều loại chữ ký được ký cuối ở nội dung văn bản hoặc cuối mỗi trang văn bản . Nhiều loại văn bản hành chính bạn sẽ gặp chữ ký nháy thể hiện trong ” Nơi nhận” ở phần ghi đơn vị nhân văn bản.

Khi ký nháy bạn sẽ ký không đầy đủ chữ ký như khi ký chính thức. chỉ ký tên, kích thước nhỏ hơn chữ ký bình thường. Một số yê u cầu khi ký nháy bạn cần biết:

– Các loại chữ ký nháy

Loại thứ nhất: Chữ ký nháy nằm phía dưới từng trang văn bản

Mục đích loại chữ ký nháy cuối trang này để xác nhận tính liền mạch của văn bản. Người chịu trách nhiệm ký nháy sẽ ký phía cuối các trang văn bản do mình soạn thảo, kiểm tra về nội dung, ngữ pháp, tinh hợp lý, khi ký nháy như vậy sẽ công dụng tương tự như việc đóng dấu giáp lai. Múc đích ký nháy để xác định văn bản cuối cùng được xét duyệt khi được ký nháy tránh trường hợp soạn thảo thêm, chỉnh sửa nội dung văn bản.

Xem thêm:


*

Nội dung ký nháy được thể hiện trong phần khoanh tròn

Loại thứ hai: Ký chốt nội dung ở dòng nội dung cuối cùng của văn bản

Người trực tiếp soạn thảo văn bản sẽ ký chữ ký này ở cuối trang văn bản để xác nhận nội dung soạn thảo, và quy trách nhiệm cho người ký nháy nếu có sai xót về nội dung, ngữ pháp/.

Loại thứ ba: chữ ký nháy tại phần chức danh người có thẩm quyền hoặc tại nơi nhận

Chữ ký nháy ở phần chức danh người có thẩm quyền là chữ ký của người có trách nhiệm kiểm tra văn bản, soát lỗi chính tả hoặc kiểm tra lại nội dung trước khi trình lên người có thẩm quyền ký chính thức.

II. Ký chính thức trong văn bản

Là chữ ký cuối trang văn bản có giá trị xác nhận lại toàn bộ nội dung trên vă n bản. Chỉ có người có thẩm quyền mới có trách nhiệm ký chính thức.

Chữ ký này được ký phía dưới dòng chữ ghi chữ ký chức danh, người ký: Thủ trưởng đơn vị ký, giám đốc , người soạn thảo ký, trưởng phòng ….Chữ ký chính thức được ghi cụ thể họ và tên người ký, nếu có đóng dấu thì được đóng dấu của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.


*

Cách ký chính thức trên văn bản thường thấy

Thực tế, chữ ký chính thức có thể đóng dấu chức danh, tổ chức hoặc không cần đóng dấu phụ thuộc vào từng loại hình văn bản và quy định trong cơ quan ban hàn văn bản đó.

Như vậy bạn đã hiểu được nội dung cơ bản về các loại chữ ký nháy, ký tắt và ký chính thức để tự tin hơn khi ký, trình ký và xét duyệt văn bản rồi.