Thời GianChương trình
00:15 Cảnh báo chi tiêu và sử dụng
00:30 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T3)
01:45 Cẩm nang bán buôn
02:00 Lễ dâng hương, dâng hoa nhớ bác
03:00 Chuyện tình tôi nhắc
03:30 Phim: Mùa gió chướng
05:00 HGTV KẾT NỐI - ra mắt chương trình vào ngày
05:05 Thời sự Hậu Giang
05:20 nhạc điệu quê hương
05:40 nntt sinh thái
05:55 Nhịp sống ngày mới
06:20 Phim Sitcom: Hội săn yêu quái (T28,29)
07:00 Cẩm nang cài đặt sắm
07:10 Thông điệp kế hoạch sử
07:15 thời tiết nông vụ
07:20 Phim hoạt hình: mẫu áo nhà thông thái
07:30 hành trình OCOP
07:45 Quốc chống toàn dân
08:00 công tác nghệ thuật: chiến thắng Khe sinh – P1
08:45 Hậu Giang trên đường cách tân và phát triển
09:00 Phim tài liệu: Di chúc bác bỏ Hồ (Tập 3)
09:30 Phim: vườn hoàn kim (T27,28)
10:45 Tạp chí văn hóa - Văn nghệ
11:00 Chuyện tình tôi kể
11:30 hoạt động Đông Tây
12:00 Phim: bắt buộc một bờ vai (T39,40)
13:30 Giai điệu quê nhà
14:00 lịch trình nghệ thuật: thành công Khe sanh – P1
14:45 ký sự vùng biên (T100)
15:00 chương trình FM bao gồm hình: tài tử phương phái mạnh
16:00 vỏ hộp thư truyền hình
16:15 Phim hoạt hình: chiếc áo nhà uyên thâm
16:25 an ninh giao thông
16:30 Phim: Giải phóng tp sài thành (T2)
17:50 bản tin: Phòng, phòng thiên tai
18:00 lưu ý tiêu dùng
18:15 sức khỏe sinh học
18:29 thông tin Mekong
19:00 Tiếp gửi Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang - tiết trời nông vụ
20:15 Talkshow: Phim Việt – Thời vang bóng: Đường xuyên rừng
20:30 Phim: Đường xuyên rừng
22:00 Trích đoạn cải lương
23:00 Chuyện tình tôi đề cập
23:30 chương trình FM gồm hình: tài tử phương phái mạnh

Bạn đang xem: Lịch phát sóng

*

*

*

*

*

Xem thêm: Kiểm Tra Tài Khoản Sim 3G Mobifone, Attention Required!

Thời GianChương trình
00:15 Cảnh báo chi tiêu và sử dụng
00:30 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Đôi mắt âm khí và dương khí (T3)
01:45 Cẩm nang bán buôn
02:00 Lễ dâng hương, dâng hoa nhớ chưng
03:00 Chuyện tình tôi nói
03:30 Phim: Mùa gió chướng
05:00 HGTV KẾT NỐI - giới thiệu chương trình vào ngày
05:05 Thời sự Hậu Giang
05:20 nhạc điệu quê hương
05:40 nntt sinh thái
05:55 Nhịp sinh sống ngày mới
06:20 Phim Sitcom: Hội săn hồ ly (T28,29)
07:00 Cẩm nang download sắm
07:10 Thông điệp định kỳ sử
07:15 khí hậu nông vụ
07:20 Phim hoạt hình: cái áo nhà thông thái
07:30 hành trình OCOP
07:45 Quốc phòng toàn dân
08:00 chương trình nghệ thuật: thành công Khe sanh – P1
08:45 Hậu Giang trên đường phát triển
09:00 Phim tài liệu: Di chúc bác bỏ Hồ (Tập 3)
09:30 Phim: căn vườn hoàn kim (T27,28)
10:45 Tạp chí văn hóa truyền thống - Văn nghệ
11:00 Chuyện tình tôi kể
11:30 chuyển động Đông Tây
12:00 Phim: yêu cầu một bờ vai (T39,40)
13:30 Giai điệu quê nhà
14:00 công tác nghệ thuật: thành công Khe sanh – P1
14:45 ký sự vùng biên (T100)
15:00 lịch trình FM có hình: a ma tơ phương phái mạnh
16:00 vỏ hộp thư truyền hình
16:15 Phim hoạt hình: chiếc áo nhà uyên bác
16:25 bình yên giao thông
16:30 Phim: Giải phóng sài thành (T2)
17:50 bạn dạng tin: Phòng, kháng thiên tai
18:00 chú ý tiêu dùng
18:15 sức mạnh sinh học
18:29 thông tin Mekong
19:00 Tiếp đưa Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang - tiết trời nông vụ
20:15 Talkshow: Phim Việt – Thời vang bóng: Đường xuyên rừng
20:30 Phim: Đường xuyên rừng
22:00 Trích đoạn cải lương
23:00 Chuyện tình tôi nói
23:30 công tác FM gồm hình: a ma tơ phương phái nam

Thời GianChương trình
00:15 Cảnh báo tiêu dùng
00:30 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T3)
01:45 Cẩm nang buôn bán
02:00 Lễ dưng hương, dâng hoa nhớ chưng
03:00 Chuyện tình tôi nói
03:30 Phim: Mùa gió chướng
05:00 HGTV KẾT NỐI - giới thiệu chương trình vào ngày
05:05 Thời sự Hậu Giang
05:20 nhạc điệu quê hương
05:40 nông nghiệp sinh thái
05:55 Nhịp sinh sống ngày mới
06:20 Phim Sitcom: Hội săn hồ ly tinh (T28,29)
07:00 Cẩm nang tải sắm
07:10 Thông điệp định kỳ sử
07:15 khí hậu nông vụ
07:20 Phim hoạt hình: cái áo thông nhà thái
07:30 hành trình OCOP
07:45 Quốc chống toàn dân
08:00 chương trình nghệ thuật: thắng lợi Khe sinh – P1
08:45 Hậu Giang trên đường phát triển
09:00 Phim tài liệu: Di chúc bác bỏ Hồ (Tập 3)
09:30 Phim: vườn hoàn kim (T27,28)
10:45 Tạp chí văn hóa truyền thống - Văn nghệ
11:00 Chuyện tình tôi kể
11:30 hoạt động Đông Tây
12:00 Phim: bắt buộc một bờ vai (T39,40)
13:30 Giai điệu quê nhà
14:00 công tác nghệ thuật: thành công Khe sinh – P1
14:45 ký sự vùng biên (T100)
15:00 chương trình FM có hình: a ma tơ phương phái nam
16:00 hộp thư truyền hình
16:15 Phim hoạt hình: chiếc áo nhà thông thái
16:25 bình yên giao thông
16:30 Phim: Giải phóng tp sài gòn (T2)
17:50 phiên bản tin: Phòng, kháng thiên tai
18:00 lưu ý tiêu dùng
18:15 sức khỏe sinh học
18:29 tin tức Mekong
19:00 Tiếp đưa Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang - tiết trời nông vụ
20:15 Talkshow: Phim Việt – Thời vang bóng: Đường xuyên rừng
20:30 Phim: Đường xuyên rừng
22:00 Trích đoạn cải lương
23:00 Chuyện tình tôi đề cập
23:30 chương trình FM có hình: tài tử phương phái nam

Thời GianChương trình
00:15 Cảnh báo tiêu dùng
00:30 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Đôi mắt âm khí và dương khí (T3)
01:45 Cẩm nang bán buôn
02:00 Lễ dâng hương, dâng hoa nhớ chưng
03:00 Chuyện tình tôi kể
03:30 Phim: Mùa gió chướng
05:00 HGTV KẾT NỐI - giới thiệu chương trình vào ngày
05:05 Thời sự Hậu Giang
05:20 giai điệu quê hương
05:40 nông nghiệp & trồng trọt sinh thái
05:55 Nhịp sinh sống ngày mới
06:20 Phim Sitcom: Hội săn hồ ly tinh (T28,29)
07:00 Cẩm nang download sắm
07:10 Thông điệp lịch sử
07:15 thời tiết nông vụ
07:20 Phim hoạt hình: dòng áo nhà thông thái
07:30 hành trình OCOP
07:45 Quốc chống toàn dân
08:00 công tác nghệ thuật: thành công Khe sinh – P1
08:45 Hậu Giang trên đường phát triển
09:00 Phim tài liệu: Di chúc bác Hồ (Tập 3)
09:30 Phim: căn vườn hoàn kim (T27,28)
10:45 Tạp chí văn hóa truyền thống - Văn nghệ
11:00 Chuyện tình tôi kể
11:30 vận động Đông Tây
12:00 Phim: cần một bờ vai (T39,40)
13:30 Giai điệu quê nhà
14:00 chương trình nghệ thuật: chiến thắng Khe sinh – P1
14:45 cam kết sự vùng biên (T100)
15:00 lịch trình FM tất cả hình: tài tử phương nam giới
16:00 hộp thư truyền hình
16:15 Phim hoạt hình: mẫu áo nhà thông thái
16:25 an ninh giao thông
16:30 Phim: Giải phóng sài gòn (T2)
17:50 bản tin: Phòng, chống thiên tai
18:00 lưu ý tiêu dùng
18:15 sức mạnh sinh học
18:29 tin tức Mekong
19:00 Tiếp gửi Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang - khí hậu nông vụ
20:15 Talkshow: Phim Việt – Thời vang bóng: Đường xuyên rừng
20:30 Phim: Đường xuyên rừng
22:00 Trích đoạn cải lương
23:00 Chuyện tình tôi nhắc
23:30 công tác FM bao gồm hình: a ma tơ phương nam giới

Thời GianChương trình
00:15 Cảnh báo tiêu dùng
00:30 Giai điệu quê nhà
01:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T3)
01:45 Cẩm nang mua sắm
02:00 Lễ dưng hương, dâng hoa nhớ chưng
03:00 Chuyện tình tôi nói
03:30 Phim: Mùa gió chướng
05:00 HGTV KẾT NỐI - giới thiệu chương trình trong ngày
05:05 Thời sự Hậu Giang
05:20 nhạc điệu quê hương
05:40 nntt sinh thái
05:55 Nhịp sống ngày mới
06:20 Phim Sitcom: Hội săn yêu tinh (T28,29)
07:00 Cẩm nang download sắm
07:10 Thông điệp định kỳ sử
07:15 khí hậu nông vụ
07:20 Phim hoạt hình: mẫu áo nhà thông thái
07:30 hành trình dài OCOP
07:45 Quốc phòng toàn dân
08:00 lịch trình nghệ thuật: thành công Khe sanh – P1
08:45 Hậu Giang trên đường phát triển
09:00 Phim tài liệu: Di chúc chưng Hồ (Tập 3)
09:30 Phim: vườn hoàn kim (T27,28)
10:45 Tạp chí văn hóa truyền thống - Văn nghệ
11:00 Chuyện tình tôi kể
11:30 chuyển động Đông Tây
12:00 Phim: buộc phải một bờ vai (T39,40)
13:30 Giai điệu quê hương
14:00 công tác nghệ thuật: thắng lợi Khe sinh – P1
14:45 ký kết sự vùng biên (T100)
15:00 chương trình FM bao gồm hình: tài tử phương phái mạnh
16:00 hộp thư truyền hình
16:15 Phim hoạt hình: mẫu áo nhà uyên bác
16:25 bình yên giao thông
16:30 Phim: Giải phóng sài thành (T2)
17:50 phiên bản tin: Phòng, chống thiên tai
18:00 cảnh báo tiêu dùng
18:15 sức khỏe sinh học
18:29 tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang - tiết trời nông vụ
20:15 Talkshow: Phim Việt – Thời vang bóng: Đường xuyên rừng
20:30 Phim: Đường xuyên rừng
22:00 Trích đoạn cải lương
23:00 Chuyện tình tôi đề cập
23:30 công tác FM gồm hình: a ma tơ phương nam giới

Thời GianChương trình
00:15 Cảnh báo tiêu dùng
00:30 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T3)
01:45 Cẩm nang mua sắm
02:00 Lễ dưng hương, dưng hoa nhớ bác
03:00 Chuyện tình tôi đề cập
03:30 Phim: Mùa gió chướng
05:00 HGTV KẾT NỐI - reviews chương trình trong ngày
05:05 Thời sự Hậu Giang
05:20 giai điệu quê hương
05:40 nông nghiệp & trồng trọt sinh thái
05:55 Nhịp sinh sống ngày mới
06:20 Phim Sitcom: Hội săn yêu tinh (T28,29)
07:00 Cẩm nang cài đặt sắm
07:10 Thông điệp định kỳ sử
07:15 khí hậu nông vụ
07:20 Phim hoạt hình: chiếc áo thông nhà thái
07:30 hành trình OCOP
07:45 Quốc chống toàn dân
08:00 chương trình nghệ thuật: thành công Khe sanh – P1
08:45 Hậu Giang trên đường cải tiến và phát triển
09:00 Phim tài liệu: Di chúc bác bỏ Hồ (Tập 3)
09:30 Phim: khu vườn hoàn kim (T27,28)
10:45 Tạp chí văn hóa truyền thống - Văn nghệ
11:00 Chuyện tình tôi kể
11:30 hoạt động Đông Tây
12:00 Phim: đề nghị một bờ vai (T39,40)
13:30 Giai điệu quê nhà
14:00 công tác nghệ thuật: thành công Khe sinh – P1
14:45 ký sự vùng biên (T100)
15:00 lịch trình FM gồm hình: tài tử phương nam giới
16:00 hộp thư truyền hình
16:15 Phim hoạt hình: cái áo nhà uyên bác
16:25 bình an giao thông
16:30 Phim: Giải phóng sài thành (T2)
17:50 bản tin: Phòng, chống thiên tai
18:00 cảnh báo tiêu dùng
18:15 sức mạnh sinh học
18:29 thông tin Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang - thời tiết nông vụ
20:15 Talkshow: Phim Việt – Thời vang bóng: Đường xuyên rừng
20:30 Phim: Đường xuyên rừng
22:00 Trích đoạn cải lương
23:00 Chuyện tình tôi nói
23:30 chương trình FM bao gồm hình: tài tử phương nam giới

Thời GianChương trình
00:15 Cảnh báo tiêu dùng
00:30 Giai điệu quê nhà
01:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T3)
01:45 Cẩm nang buôn bán
02:00 Lễ dâng hương, dưng hoa nhớ bác
03:00 Chuyện tình tôi kể
03:30 Phim: Mùa gió chướng
05:00 HGTV KẾT NỐI - giới thiệu chương trình vào ngày
05:05 Thời sự Hậu Giang
05:20 giai điệu quê hương
05:40 nông nghiệp sinh thái
05:55 Nhịp sinh sống ngày mới
06:20 Phim Sitcom: Hội săn yêu tinh (T28,29)
07:00 Cẩm nang thiết lập sắm
07:10 Thông điệp định kỳ sử
07:15 tiết trời nông vụ
07:20 Phim hoạt hình: mẫu áo thông nhà thái
07:30 hành trình dài OCOP
07:45 Quốc chống toàn dân
08:00 chương trình nghệ thuật: thắng lợi Khe sinh – P1
08:45 Hậu Giang bên trên đường phát triển
09:00 Phim tài liệu: Di chúc chưng Hồ (Tập 3)
09:30 Phim: căn vườn hoàn kim (T27,28)
10:45 Tạp chí văn hóa - Văn nghệ
11:00 Chuyện tình tôi kể
11:30 vận động Đông Tây
12:00 Phim: bắt buộc một bờ vai (T39,40)
13:30 Giai điệu quê hương
14:00 lịch trình nghệ thuật: chiến thắng Khe sanh – P1
14:45 ký sự vùng biên (T100)
15:00 chương trình FM bao gồm hình: tài tử phương nam giới
16:00 hộp thư truyền hình
16:15 Phim hoạt hình: mẫu áo nhà thông thái
16:25 bình an giao thông
16:30 Phim: Giải phóng tp sài thành (T2)
17:50 bản tin: Phòng, phòng thiên tai
18:00 cảnh báo tiêu dùng
18:15 sức khỏe sinh học
18:29 tin tức Mekong
19:00 Tiếp gửi Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang - khí hậu nông vụ
20:15 Talkshow: Phim Việt – Thời vang bóng: Đường xuyên rừng
20:30 Phim: Đường xuyên rừng
22:00 Trích đoạn cải lương
23:00 Chuyện tình tôi nhắc
23:30 công tác FM gồm hình: tài tử phương nam