... Tuổi Tỵ (con Rắn) tuổi Dậu (con Gà) Tứ Xung : Tuổi Sửu khắc/kỵ tuổi Thìn (con Rồng) , tuổi mùi hương (con Dê) tuổi Tuất (con Chó) 12 Con Giáp tính năng Theo Hữu Ngọc Barbara Cohen Tuổi dần dần (con Cọp) ... Tuổi Ngọ (con Ngựa) tuổi Tuất (con Chó) Tứ Xung : Tuổi Cọp khắc/kỵ tuổi Tỵ (con Rắn) , tuổi Thân (con Khỉ) tuổi Hợi (con Heo) 12 Con Giáp công năng Theo Hữu Ngọc Barbara Cohen Tuổi Mẹo (con Mèo) ... Tuổi Khỉ hạp cùng với tuổi Thìn (con Rồng) tuổi Tí (con Chuột) Tứ Xung : Tuổi Khỉ khắc/kỵ tuổi dần (con Cọp) , tuổi Tỵ (con Rắn) tuổi Hợi (con Heo) Tuổi Dậu (con Gà) trong 12 giáp , tuổi con gà đáng tuổi...

Bạn đang xem: Kung fu 12 con giáp

*

*

*

Xem thêm:

... Tỵ (9 -11 giờ): thời gian rắn không hại bạn Ngọ (11 -13 giờ): ngựa có dương tính cao hương thơm (13 -15 giờ): cơ hội dê ăn cỏ không ảnh hưởng tới việc cỏ mọc lại Thân (15 -17 giờ): thời gian khỉ mê say hú Dậu (17 -19 giờ): ... Mậu, Canh, Nhâm), vớ 10 can theo trang bị tự Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý Địa chi lấy số âm (số chẵn) 2, 4, 6, 8, 10 rước số nhân gấp hai để sản xuất thành 12 chi: Tý, Sửu, Dần, ... Kín đáo 12 giáp  người xưa ý niệm Thiên gốc, Địa ngành Lập Thiên can người xưa mang số Dương Hà Đồ (số lẻ) 1, 3, 5, 7, 9, rước số gấp hai lên để bao hàm...
*

*

... Mà lại tuyển chọn 12 giáp qua số ngón chân: chẳn (âm), lẻ (dương) trong đó, rắn chân, lưỡi chẻ đôi đề xuất tính chẵn 12 giáp trong năm 2007 - Năm sinh: 1 912 , 19 24, 19 36, 19 48, 19 60, 19 72, 19 84, 19 96 - Năm thời ... Trương Tịnh Sơ, Ngô Tôn, Minh Đạo, nai lưng Hồng, hồ Quân, Tạ Đình Phong - Năm sinh: 19 21, 19 33, 19 45, 19 57, 19 69, 19 81, 19 93, 2005 - một năm trắc trở, có rất nhiều chuyện phiền muộn, thao tác nên cẩn thận, ... Chi Lâm, è Tú Văn, lưu giữ Diệc Phi, nai lưng Dịch Tấn, Lương Triều Vỹ - Năm sinh: 19 27, 19 39, 19 51, 19 63, 19 75, 19 87, 19 99 - các bạn đạt nhiều kim chỉ nam năm, danh lợi có, sai trái định, nên cảnh giác kết...