STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản ngại trị kinh doanh 7340101AA01, D01, D07, D9620Điểm thi TN THPT, (Chương trình tuy vậy ngữ Anh-Việt)ĐK giờ đồng hồ Anh: 6
2 kế toán 7340301PHEA01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPT, (chương trình triết lý nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh-Việt)ĐK tiếng Anh: 5.5
3 công nghệ thông tin 7480201PHEA01, D01, D07, D9619Điểm thi TN THPT, chương trình triết lý nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh-ViệtĐK giờ đồng hồ Anh: 5.5
4 quản lí trị khách sạn 7810201PHEA01, D01, D07, D9619Điểm thi TN THPT, chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ Anh-ViệtĐK giờ đồng hồ Anh: 6
5 khai thác thuỷ sản 7620304A00, A01, B00, D0715.5Điểm thi TN THPT
6 làm chủ thủy sản 7620305A00, A01, B00, D0716Điểm thi TN THPT
7 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301A01, B00, D01, D9615.5Điểm thi TN THPT
8 technology chế thay đổi thuỷ sản 7540105A00, A01, B00, D0715.5Điểm thi TN THPT
9 công nghệ thực phẩm 7540101A00, A01, B00, D0716Điểm thi TN THPTĐK giờ đồng hồ Anh: 4
10 chuyên môn hoá học 7520301A00, A01, B00, D0715.5Điểm thi TN THPT
11 technology sinh học tập 7420201A00, A01, B00, D0815.5Điểm thi TN THPT
12 Kỹ thuật môi trường 7520320A00, A01, D07, D0815.5Điểm thi TN THPT
13 kỹ thuật cơ khí 7520103A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
14 Công nghệ sản xuất máy 7510202A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
15 chuyên môn cơ năng lượng điện tử 7520114A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
16 kỹ thuật nhiệt 7520115A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
17 kỹ thuật hàng hải 7840106A00, A01, C01, D0717Điểm thi TN THPT
18 kỹ thuật cơ khí rượu cồn lực 7520116A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
19 nghệ thuật tàu thuỷ 7520122A00, A01, C01, D0716Điểm thi TN THPT
20 Kỹ thuật ô tô 7520130A00, A01, C01, D0718Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 4
21 Kỹ thuật điện 7520201A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
22 Kỹ thuật desgin 7580201A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
23 technology thông tin 7480201A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 4.5
24 khối hệ thống thông tin làm chủ 7340405A01, D01, D07, D9617Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4.5
25 cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách 7810103PD03, D9716Điểm thi TN THPT, Chương trình tuy nhiên ngữ Pháp-Việt
26 quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ khách 7810103A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK giờ đồng hồ Anh: 5
27 quản trị khách sạn 7810201A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 5
28 quản lí trị sale 7340101A01, D01, D07, D9620Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 5
29 kinh doanh 7340115A01, D01, D07, D9620Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 5
30 kinh doanh thương mại 7340121A01, D01, D07, D9619Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 5
31 Tài thiết yếu - ngân hàng 7340201A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4.5
32 kế toán 7340301A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 4.5
33 quy định 7380101C00, D01, D07, D9619Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 4.5
34 ngôn ngữ Anh 7220201A01, D01, D14, D1521Điểm thi TN THPTĐK giờ đồng hồ Anh: 6.5
35 tài chính 7310101A01, D01, D07, D9617Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 4.5
36 kinh tế tài chính phát triển 7310105A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPT
37 quản trị sale 7340101ADGNLHCM725(Chương trình song ngữ Anh-Việt)ĐK tiếng Anh: 6
38 kế toán tài chính 7340301PHEDGNLHCM725(chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt)ĐK giờ Anh: 5.5
39 công nghệ thông tin 7480201PHEDGNLHCM725chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh-ViệtĐK tiếng Anh: 5.5
40 quản lí trị hotel 7810201PHEDGNLHCM725chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ Anh-ViệtĐK giờ đồng hồ Anh: 6
41 khai thác thuỷ sản 7620304DGNLHCM600
42 thống trị thủy sản 7620305DGNLHCM650
43 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301DGNLHCM650
44 technology chế trở thành thuỷ sản 7540105DGNLHCM600
45 công nghệ thực phẩm 7540101DGNLHCM650ĐK tiếng Anh: 4
46 kỹ thuật hoá học 7520301DGNLHCM600
47 technology sinh học tập 7420201DGNLHCM600
48 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7520320DGNLHCM600
49 chuyên môn cơ khí 7520103DGNLHCM650
50 Công nghệ sản xuất máy 7510202DGNLHCM600
51 nghệ thuật cơ điện tử 7520114DGNLHCM600
52 kỹ thuật nhiệt 7520115DGNLHCM600
53 kỹ thuật hàng hải 7840106DGNLHCM650
54 nghệ thuật cơ khí cồn lực 7520116DGNLHCM600
55 kỹ thuật tàu thuỷ 7520122DGNLHCM600
56 Kỹ thuật xe hơi 7520130DGNLHCM700ĐK giờ Anh: 4
57 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201DGNLHCM650
58 Kỹ thuật sản xuất 7580201DGNLHCM650
59 technology thông tin 7480201DGNLHCM725ĐK giờ Anh: 4.5
60 khối hệ thống thông tin cai quản 7340405DGNLHCM650ĐK giờ Anh: 4.5
61 quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103PDGNLHCM650Chương trình song ngữ Pháp-Việt
62 quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103DGNLHCM700ĐK tiếng Anh: 5
63 quản lí trị hotel 7810201DGNLHCM700ĐK giờ Anh: 5
64 quản lí trị sale 7340101DGNLHCM725ĐK giờ Anh: 5
65 sale 7340115DGNLHCM725ĐK tiếng Anh: 5
66 kinh doanh thương mại 7340121DGNLHCM700ĐK giờ đồng hồ Anh: 5
67 Tài chính - bank 7340201DGNLHCM700ĐK tiếng Anh: 4.5
68 kế toán tài chính 7340301DGNLHCM700ĐK giờ đồng hồ Anh: 4.5
69 điều khoản 7380101DGNLHCM725ĐK giờ đồng hồ Anh: 4.5
70 ngữ điệu Anh 7220201DGNLHCM725ĐK giờ đồng hồ Anh: 6.5
71 tài chính 7310101DGNLHCM650ĐK giờ đồng hồ Anh: 4.5
72 kinh tế tài chính phát triển 7310105DGNLHCM700


*