Từ nhỏ đã sống cùng một người sư phụ và anh trai.

Bạn đang xem: Hội tầm trảo tiền thế chi lữ, ngưỡng mộ diệp ẩn

Tính cách tự lập, mạnh mẽ. 

 Sống tại thế kỉ 21


Sức mạnh: lửa, nước, sấm chớp, thẻ bài

*

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

 2. Phi Nhân Mã

Ca ca của Sư Tử. Hay chọc ghẹo Sư.

Xem thêm:

Sống ở thế kỉ 21

 Tính cách: Năng nổ, hoạt bát, lắm lời, có lượt follow khủng trên mạng xã hội, đào hoa, rứa bạn gái như rứa váy, ý lộn, vậy áo

 Sức mạnh: gió, bão tố, cây cỏ.

*

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove sầu it or upload a different image.

3. Lãnh Thiên Bình

Sư phụ của Sư Tử và Nhân Mã: Tính cách lạnh lùng, trầm ổn, thương yêu Sư

Sống ở thế kỉ 21

Có một bí mật lớn

Sức mạnh: cực đại

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

________________________________________________________________________________

Đã giới thiệu nhân vật kết thúc.

 Au viết truyện này dựa theo truyện và phlặng của Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ ( Au sẽ chỉ lấy ý tưởng bao quát thôi, còn lại sẽ vị Au tự viết)

 Mem nào có nhu cầu xin tên của truyện "Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ"thì phản hồi, Au sẽ cho