Mộc lan

Chi Mộc Lan được để theo tên ở trong phòng thực đồ gia dụng học tín đồ Pháp Pierre Magnol. Mộc Lan là 1 chi thực thứ cổ vẫn tiến hóa trước lúc ong xuất hiện, hoa Mộc Lan đã trở nên tân tiến để khích lệ sự thụ phấn bởi côn trùng cánh cứng. Bởi vì đó, hoa Mộc Lan tất cả lá noãn cứng nhằm tránh bị hỏng vày bọ cánh cứng ăn uống và trườn quanh. Các mẫu hóa thạch của M. Acuminata được xác định có niên đại khoảng chừng 20 triệu năm, và một trong những hóa thạch của những loài thực đồ dùng thuộc chúng ta Mộc lan được khẳng định niên đại 95 triệu năm. Một điểm sáng nguyên thủy khác của các loài mộc lan là chúng không tồn tại đài hoa cùng cánh hoa tách bóc biệt.

Bạn đang xem: Nữ đại tướng quân

Chi Mộc lan là một chi béo gồm khoảng 210 loại thực vật tất cả hoa ở trong phân lớp Magnoliidae, chúng ta Magnoliaceae. Magnoliaceae tất cả 2 phân một số loại chính:

* Magnolioideae, trong các số ấy Magnolia (Mộc Lan) là đưa ra được nghe biết nhiều nhất.

* Liriodendroidae, một phân họ đối kháng ngành, chứa chi Liriodendroidae (cây tulip/ cây Hoàng Dương hoặc cây áo cộc).

Xem thêm: Top 9 Những Tờ Báo Chính Thống Của Việt Nam Mà Bạn Nên Đọc, Những Tờ Báo Uy Tín Nhất Việt Nam

Các loại Mộc lan có phân bổ rời rạc, cùng với trung tâm đó là Đông Á với Đông phái nam Á và các vùng tập trung nhỏ tuổi hơn là phía đông bắc Mỹ, Trung Mỹ, vùng Caribe, và một số loài làm việc Nam Mỹ.

Hoa Mộc lan này có cách gọi khác là hoa Mộc Liên bởi màu hoa như màu sắc hoa sen nở bên trên cây thân to kinh điển thật đẹp.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-22.jpg?w=300" data-large-file="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-22.jpg?w=640" class=" wp-image-4368 aligncenter" src="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-22.jpg?w=640&h=429" alt="Hoa Mộc lan 2013 (22)" width="640" height="429" srcset="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-22.jpg?w=640&h=429 640w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-22.jpg?w=1278&h=858 1278w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-22.jpg?w=150&h=101 150w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-22.jpg?w=300&h=201 300w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-22.jpg?w=768&h=516 768w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-22.jpg?w=1024&h=687 1024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-35.jpg?w=300" data-large-file="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-35.jpg?w=640" class="size-large wp-image-4370 aligncenter" src="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-35.jpg?w=640&h=412" alt="Hoa Mộc lan 2013 (35)" width="640" height="412" srcset="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-35.jpg?w=640&h=412 640w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-35.jpg?w=1280&h=824 1280w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-35.jpg?w=150&h=97 150w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-35.jpg?w=300&h=193 300w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-35.jpg?w=768&h=495 768w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-35.jpg?w=1024&h=660 1024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-26.jpg?w=300" data-large-file="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-26.jpg?w=640" class=" wp-image-4373 aligncenter" src="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-26.jpg?w=640&h=429" alt="Hoa Mộc lan 2013 (26)" width="640" height="429" srcset="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-26.jpg?w=640&h=429 640w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-26.jpg?w=1278&h=858 1278w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-26.jpg?w=150&h=101 150w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-26.jpg?w=300&h=201 300w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-26.jpg?w=768&h=516 768w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-26.jpg?w=1024&h=687 1024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-12-copy1.jpg?w=300" data-large-file="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-12-copy1.jpg?w=640" class="size-large wp-image-4427 aligncenter" src="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-12-copy1.jpg?w=640&h=469" alt="Hoa Mộc lan 2013 (12) - Copy" width="640" height="469" srcset="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-12-copy1.jpg?w=640&h=469 640w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-12-copy1.jpg?w=1280&h=938 1280w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-12-copy1.jpg?w=150&h=110 150w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-12-copy1.jpg?w=300&h=220 300w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-12-copy1.jpg?w=768&h=563 768w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-12-copy1.jpg?w=1024&h=751 1024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-29.jpg?w=300" data-large-file="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-29.jpg?w=640" class=" wp-image-4432 aligncenter" src="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-29.jpg?w=640&h=429" alt="Hoa Mộc lan 2013 (29)" width="640" height="429" srcset="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-29.jpg?w=640&h=429 640w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-29.jpg?w=1278&h=858 1278w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-29.jpg?w=150&h=101 150w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-29.jpg?w=300&h=201 300w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-29.jpg?w=768&h=516 768w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-29.jpg?w=1024&h=687 1024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-16.jpg?w=300" data-large-file="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-16.jpg?w=640" class=" wp-image-4434 aligncenter" src="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-16.jpg?w=640&h=429" alt="Hoa Mộc lan 2013 (16)" width="640" height="429" srcset="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-16.jpg?w=640&h=429 640w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-16.jpg?w=1278&h=858 1278w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-16.jpg?w=150&h=101 150w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-16.jpg?w=300&h=201 300w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-16.jpg?w=768&h=516 768w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-16.jpg?w=1024&h=687 1024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-19.jpg?w=300" data-large-file="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-19.jpg?w=640" class=" wp-image-4379 aligncenter" src="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-19.jpg?w=640&h=429" alt="Hoa Mộc lan 2013 (19)" width="640" height="429" srcset="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-19.jpg?w=640&h=429 640w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-19.jpg?w=1278&h=858 1278w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-19.jpg?w=150&h=101 150w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-19.jpg?w=300&h=201 300w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-19.jpg?w=768&h=516 768w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-19.jpg?w=1024&h=687 1024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-10.jpg?w=300" data-large-file="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-10.jpg?w=640" class="size-large wp-image-4364 aligncenter" src="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-10.jpg?w=640&h=481" alt="Hoa Mộc lan 2013 (10)" width="640" height="481" srcset="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-10.jpg?w=640&h=481 640w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-10.jpg?w=150&h=113 150w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-10.jpg?w=300&h=226 300w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-10.jpg?w=768&h=577 768w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-10.jpg?w=1024&h=770 1024w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-10.jpg 1124w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-361.jpg?w=300" data-large-file="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-361.jpg?w=640" class=" wp-image-5022 aligncenter" src="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-361.jpg?w=640&h=429" alt="Hoa Mộc lan 2013 (36)" width="640" height="429" srcset="https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-361.jpg?w=640&h=429 640w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-361.jpg?w=1278&h=858 1278w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-361.jpg?w=150&h=101 150w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-361.jpg?w=300&h=201 300w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-361.jpg?w=768&h=516 768w, https://forestcitymalaysias.com.files.forestcitymalaysias.com.com/2013/04/hoa-me1bb99c-lan-2013-361.jpg?w=1024&h=687 1024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />
*
Photo: forestcitymalaysias.comWords: Wiki