Excel mang lại forestcitymalaysias.com 365 Excel mang lại web Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ẩn bớt

Giả sử bạn muốn làm tròn số thành số gần nhất do quý giá thập phân không đáng kể với bạn. Hoặc bạn có nhu cầu làm tròn số thành bội số của 10 để đơn giản dễ dàng hóa một vài xấp xỉ. Có một vài phương pháp để làm tròn một số.

Bạn đang xem: Hàm làm tròn số chẵn trong excel

Thay đổi số vị trí thập phân được hiển thị nhưng mà không biến đổi số

Trên một trang tính

Hãy lựa chọn những ô bạn muốn định dạng.

Để hiển thị thêm hoặc bớt những chữ số sau vết thập phân, bên trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm Tăng Thập phân

*
hoặc Giảm Thập phân
*
.

Trong một định hình số dựng sẵn

Trên tab Trang đầu, trong team Số, hãy nhấn vào mũi tên kế bên list định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.

*

Trong danh sách Thể loại, tùy ở trong vào phong cách dữ liệu của các số, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ phần trăm hoặc Khoa học.

Trong vỏ hộp Vị trí thập phân, hãy nhập số lượng vị trí thập phân mà bạn có nhu cầu hiển thị.

Làm tròn số lên

Dùng hàm ROUNDUP. Trong một vài trường hợp, chúng ta cũng có thể muốn dùng hàm EVEN cùng ODD để làm tròn số lên đến số chẵn hoặc số lẻ ngay gần nhất.

Làm tròn số xuống

Dùng hàm ROUNDDOWN.

Làm tròn một số đến số gần nhất

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn một số trong những đến phân số ngay sát đó

Dùng hàm ROUND.

Xem thêm: Mệnh Hỏa Hợp Màu Trắng Không ? Kỵ Màu Gì Nhất? Mệnh Hỏa Hợp Màu Trắng Không

Làm tròn số cho tới một chữ số bao gồm nghĩa

Chữ số tức là những chữ số góp phần vào sự đúng chuẩn của một số.

Các lấy ví dụ như trong phần này cần sử dụng hàm ROUND, ROUNDUP với ROUNDDOWN. Chúng nói về các phương pháp làm tròn so với số dương, số âm, số nguyên cùng số thập phân, nhưng mọi ví dụ này chỉ thể hiện một phần rất nhỏ tuổi các tình huống hoàn toàn có thể xảy ra.

Danh sách sau đây chứa một số quy tắc chung buộc phải ghi nhớ khi bạn làm tròn số tới chữ số có nghĩa. Bạn cũng có thể thử nghiệm những hàm làm cho tròn và thay thế sửa chữa bằng những số lượng và thông số của riêng bạn để trả về số chữ số tất cả nghĩa mà chúng ta muốn.

Khi các bạn làm tròn số âm, thì trước hết số đó sẽ tiến hành chuyển thành giá trị hoàn hảo nhất của nó (giá trị của số đó nhưng không có dấu âm). Sau đó, thao tác làm việc làm tròn diễn ra, rồi vệt âm được áp dụng trở lại. Mặc dù điều này còn có vẻ không áp theo lô-gic, cơ mà đó là bí quyết làm tròn số. Ví dụ, dùng hàm ROUNDDOWN để triển khai tròn -889 về hai chữ số gồm nghĩa, công dụng là -880. Trước hết, -889 được đưa thành quý giá tuyệt đố là 889. Tiếp theo, số này được thiết kế tròn xuống để có hiệu quả với nhì chữ số gồm nghĩa (880). Cuối cùng, vệt trừ được áp dụng trở lại để có công dụng -880.

Dùng hàm ROUNDDOWN đối với một số dương sẽ luôn làm tròn số xuống, cùng hàm ROUNDUP sẽ luôn luôn làm tròn số lên.

Hàm ROUND làm cho tròn số bao gồm phần thập phân như sau: nếu như phần thập phân bởi hoặc to hơn 0.5 thì số được gia công tròn lên. Nếu phần thập phân bé dại hơn 0,5 thì số được gia công tròn xuống.

Hàm ROUND có tác dụng tròn số nguyên lên hoặc xuống theo quy tắc giống như như cùng với số thập phân; sửa chữa 0,5 bởi bội số của 5.

Quy tắc bình thường là khi bạn làm tròn số không tồn tại phần thập phân (số nguyên), bạn tinh giảm độ dài của những chữ số gồm nghĩa tới vị trí mà bạn muốn làm tròn. Ví dụ, để triển khai tròn 2345678 xuống 3 chữ số bao gồm có nghĩa, các bạn dùng hàm ROUNDOWN với thông số -4, như sau: = ROUNDDOWN(2345678,-4). Thao tác làm việc này làm cho tròn số xuống 2340000, cùng với phần "234" là những chữ số gồm nghĩa.

Làm tròn số cho tới một bội số vẫn xác định

Có thể có những lúc bạn muốn làm tròn cho tới bội số của một vài mà các bạn chỉ định. Ví dụ, trả sử doanh nghiệp bạn gửi giao thành phầm trong các thùng hàng, từng thùng đựng 18 món hàng. Bạn cũng có thể dùng hàm MROUND để xem cần từng nào thùng để chuyển 204 món hàng. Vào trường phù hợp này, câu vấn đáp là 12, bởi vì 204 phân tách cho 18 bởi 11,333, và bạn phải làm tròn lên. Thùng đồ vật 12 chỉ cất 6 món hàng.

Cũng rất có thể có số đông lúc bạn cần làm tròn một vài âm về một bội số âm hoặc làm tròn một vài có chứa các vị trí thập về một bội số gồm chứa các vị trí thập phân. Chúng ta cũng có thể dùng hàm MROUND một trong những trường hòa hợp này.