*

Xem phim Pháp Võng truy Kích,phim phap cong truy vấn kich full

Tên phim:Pháp Võng truy tìm Kích - Justice AttackDiễn viên: Tạ Thiên Hoa,Dương Di - hướng Thiên Lam,Sâm MỹNguyễn Triệu Tường,Trần Mẫn đưa ra - Ngải Mỹ ThầnTrần Vỹ,Quách bao gồm Hồng,Hứa Thiệu Hùng,Huỳnh Trí Văn,Giả hiểu Thần,Đạo diễn:Thể loại: Phim Truyền Hình, Hình sự ,Phim Trung Quốc, Phim Hoa NgữThời lượng: 26 TậpQuốc gia: Trung QuốcGiới thiệu: PhimPháp Võng truy Kích - Justice AttackBộ phim "Pháp Võng truy vấn Kích - Justice Attack" biện pháp sư Cam Tổ Tán (Tạ Thiên Hoa) và nữ giới là Huống Thiên Lam (Dương Di) sống thông thường với nhau, nhưng kế tiếp cả nhị có xu thế chia tay. Trùng hợp, Tổ Tán được đề bạt khen ngợi, cũng biến đổi 1 công tố viên và tầm thường nơi làm việc với Thiên Lam, mà lại cả hai hôm nay có khoảng cách cộng cùng với cô thư ký riêng của Tố Tán (Vương Quân Thanh) chen vào thân hai người, Tổ Tán cần xem xét lại vấn đề hôn nhân gia đình của mình… khía cạnh khác phụ thân của Tổ Tán (Hứa Thiệu Hùng) có nhận nuôi 1 trẻ em mồ côi và đứa bé xíu lớn lên chính là em trai Tổ Tán – Cam tía Địa (Sâm Mỹ). Cha Địa làm cho cảnh sát, anh và 1 thanh nữ cảnh là Ngãi Mỹ Thần (Trần Mẫn Chi) như nước với lửa, tuy nhiên cuối cùng Ba Địa nhận biết Mỹ Thần là”nữ thần” của mình và ra quyết định theo xua đuổi cô bỏ mặc cô đã gồm vị hôn phu… trong khi 2 cặp người tình còn mắc nhiều bởi vì dự, 1 người kinh doanh là Bàng Thiết trung ương (Trần Vỹ) liên quan đến các vụ giết bạn và bao gồm tình cảm cùng với Cam Tổ Tán…
forestcitymalaysias.com*==w$Q3USQ39VOnNDO2ZTOER0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNysiNyM0NlE1T2wkaNFlc2QnZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUjMDdTJJJUV2QmSn5Wc1tGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0IzKzIzQ3UyYV92dhNWbyAVVvR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMyM0NlE0aJNjSRNjdJN1XENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEjMDdTJVJzcnB3VPZnYxgERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwIzQ3USRqJzXZlXR0hGZWR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOxM0NlMWMmdESDRlUSVVUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgTMDdTJJBlTNdESwE1VQZGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3EzQ3USQCpkbFJUQ4o1UZR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJ3hUUCNmY20EM48GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3UyZHNEaGhFdVJ3YSR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNxM0Nl0kdSVVYVVDSFpUdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJVVnQPJmYpZHMtRDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3USTQNmT5AFM6plbuR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0NlkFZ21URU1SZyJmWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJBR0dUd0M4E2UZtGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlAjdxlWd2EWeTlkaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3USSWBDb5VnWPJURhR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJBJWZKREc0JmVQRHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0Nl8GSDRHVCRHbLlkTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UCMrVlRudkbt1WNOR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJRBHOlBjZOREcIdERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0Nl8GOENXQFFWUn1UdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3USQf9lMQFEZThkVxQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM