Nhà xuất bản: NXB Kim ĐồngTác giả: Akira ToriyamaLoại bìa: Bìa đơnThể thức đọc: xuôi

Năm xuất bản: 1996


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":5500000,"display_regular_price":5500000,"image":"title":"tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau","caption":"","url":"https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2021/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau.jpg","alt":"","src":"https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2021/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau-600x600.jpg","srcset":"https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2021/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau-600x600.jpg 600w, https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2021/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau-300x300.jpg 300w, https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2021/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau-768x768.jpg 768w, https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2021/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau-100x100.jpg 100w, https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2021/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau-64x64.jpg 64w, https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2021/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2021/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2021/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2021/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":10596,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"5.500.000₫","sku":"","variation_description":"Chu1ea5t lu01b0u1ee3ng khu00e1 (cu00f3 tu1eadp 2 thiu1ebfu bu00eca sau) u0110u1ee7 3 phu1ee5 san mu00e0u ","variation_id":8419,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_chat-luong":"chat-luong-suu-tam","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":8500000,"display_regular_price":8500000,"image":"title":"tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau","caption":"","url":"https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2019/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau.jpg","alt":"tron bo tap vien ngoc rong kem quyen phu san mau","src":"https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2019/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau-600x804.jpg","srcset":"https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2019/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau-600x804.jpg 600w, https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2019/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau-768x1029.jpg 768w, https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2019/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau-1146x1536.jpg 1146w, https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2019/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau-64x86.jpg 64w, https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2019/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau.jpg 746w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2019/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau.jpg","full_src_w":746,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2019/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://forestcitymalaysias.com/wp-content/uploads/2019/12/tron-bo-67-tap-7-vien-ngoc-rong-1996-kem-3-quyen-phu-san-mau-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":804,"image_id":8416,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"8.500.000₫","sku":"","variation_description":"Chu1ea5t lu01b0u1ee3ng su01b0u tu1ea7m 3 phu1ee5 san mu00e0u mu1edbi tinh Tranh du1ef1ng hu00ecnh ","variation_id":8420,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Chất lượng (%)
Chọn một tùy chọnChất lượng kháChất lượng sưu tầmXóa