dụng cụ sư việt nam » thông tin » Đời sống - thôn hội » kinh tế tài chính - pháp luật » quy định - Đầu tư » làm hồ sơ - tư liệu » làm hồ sơ - tứ liệu » video clip
Nu0103m Cam hiện ra u1edf u201cvu00f9ng tru0169ngu201d cu1ee7a Su00e0i Gu00f2n, cuu1ed9c su1ed1ng khu1ed1n khu00f3 khiu1ebfn y su1edbm phu1ea3i bu01b0u01a1n chu1ea3i, nu1ebfm u201cmu00f9i u0111u1eddiu201d tu1eeb nhu1ecf.

Bạn đang xem: Năm cam (kỳ 1): con đường trở thành 'ông trùm' giang hồ sài gòn

Nhu01b0ng nu00f3 nhu01b0 u0111u1ecbnh mu1ec7nh u201cgieo nhu00e2nu201d u0111u01b0a Nu0103m Cam sau nu00e0y tru1edf thu00e0nh u00f4ng tru00f9m giang hu1ed3 gian manh, xu1ea3o quyu1ec7t bu1eadc nhu1ea5t trong thu1ebf giu1edbi ngu1ea7m Su00e0i Gu00f2n tu1eeb tru01b0u1edbc tu1edbi nayu2026
Tru00f9m giang hu1ed3 Nu0103m Cam. LTS: Vu1ee5 u00e1n Nu0103m Cam vu00e0 u0111u1ed3ng bu1ecdn lu00e0 mu1ed9t vào nhu1eefng vu1ee5 u00e1n lu1edbn nhu1ea5t trong lu1ecbch su1eed ngu00e0nh Tu01b0 phu00e1p Viu1ec7t nam cu00f9ng tu00ean tuu1ed5i cu1ee7a Trung tu01b0u1edbng cu00f4ng an Nguyu1ec5n Viu1ec7t Thu00e0nh (quen gu1ecdi lu00e0 Tu01b0 Bu1ed1n) cu0169ng u0111u00e3 u0111i vu00e0o lu1ecbch su1eed phu00f2ng chu1ed1ng tu1ed9i phu1ea1m cu1ee7a ngu00e0nh cu00f4ng an Viu1ec7t Nam. Luu1eadt su01b0 Viu1ec7t nam online su1ebd tiu1ebfp tu1ee5c gu1eedi u0111u1ebfn bu1ea1n u0111u1ecdc lou1ea1t bu00e0i vu1ec1 con u0111u01b0u1eddng tu1ed9i lu1ed7i vu00e0 cu00e1i giu00e1 phu1ea3i tru1ea3 cu1ee7a u201cu00f4ng tru00f9mu201d Nu0103m Cam. Ruu1ed9t thu1ecbt nhu01b0 nu01b0u1edbc lu00e3 Cuu1ed9c u0111u1eddi Nu0103m Cam cu00f3 lu00fac liu1ec1n mu1ed9t mu1ea1ch, cu00f3 lu00fac bu1ecb ngu1eaft quu00e3ng nhu01b0 nhu1eefng u0111ou1ea1n phim u0111u01b0u1ee3c chiu1ebfu chu1eadm. Vu00f9ng ven Su00e0i Gu00f2n nu01a1i Nu0103m Cam xuất hiện vu00e0o nhu1eefng nu0103m u0111u1ea7u thu1eadp ku1ef7 50 vu1eabn cu00f2n lu00e0 vu00f9ng u0111u1ea5t thu01b0a ngu01b0u1eddi, cu1ea3nh vu1eadt hoang vu1eafng. Thuu1edf u1ea5y, ku00eanh Ruu1ed9t Ngu1ef1a chu1ea1y du00e0i tu1eeb u0111u1ea7u Cu1ea7u tảo u0111u1ebfn tu1eadn Chu1ee3 Lu1edbn cu00f2n su1ea1ch lu1eafm. Nu01b0u1edbc lu00ean xuu1ed1ng theo thu1ee7y triu1ec1u vu00e0 u0111u1ee7 u0111u1ec3 mang đến lu0169 tru1ebb bé u1edf truu1ed3ng nhu1ed3ng nhu1ed7ng lu1eb7n hu1ee5p suu1ed1t ngu00e0y chu01a1i tru00f2 thu1ee7y chiu1ebfn. u00d4ng Tru01b0u01a1ng Vu0103n Bu01b0u1edfi (cha cu1ee7a Nu0103m Cam) tu1eeb Quu1ea3ng phái nam vu00e0o Su00e0i Gu00f2n lu1eadp nghiu1ec7p hu1ed3i nhu1eefng nu0103m u0111u1ea7u thu1ebf ku1ef7 20, lu00fac u0111u00f3 nu01a1i nu00e0y vu1eabn cu00f2n cu1ea3 lu0169 cu00e1 su1ea5u hoa cu00e0 du1eef tu1ee3n tu1eeb Ru1eebng Su00e1c, Cu1ea7n Giu1edd tu00ecm vu1ec1 gu00e2y hu1ecda ngu01b0u1eddi khu1ea9n hoang. Ngou00e0i Tu01b0 Xu1ea9m (chu1ecb gu00e1i Nu0103m Cam), Nu0103m Cam, thân phụ mu1eb9 y cu00f2n 2 u0111u1ee9a con nhu01b0ng u0111u00e3 qua u0111u1eddi u1edf quu00ea vu00ec bu1ea1o bu1ec7nh. Nu0103m Cam xuất hiện trong cu0103n nhu00e0 cu1ea5t tru00ean miu1ebfng u0111u1ea5t u0111u1ea7y ao vu0169ng, su00ecnh lu1ea7y muu1ed7i mu00f2ng bay nhu01b0 tru1ea5u gu1ea7n chu1ee3 Xu00f3m Chiu1ebfu (quu1eadn 4). Lu1edbn lu00ean trong khu vực xu00f3m lu1ee5p xu1ee5p tu1ed1i tu0103m, vu00f9ng ven u0111u00f4 thu1ecb u0111u1ea7y khu1ed1n khu00f3 nu00ean Nu0103m Cam luu00f4n cu00f3 tham vu1ecdng u0111u1ed5i u0111u1eddi. Nu0103m Cam cu1ee9 ngu1ee1 ru1eb1ng ngou00e0i phụ vương mu1eb9 vu00e0 chu1ecb Tu01b0 Xu1ea9m, chu1eb3ng cu00f2n ai lu00e0 bu00e0 bé tru00ean mu1ea3nh u0111u1ea5t phu01b0u01a1ng nam nu00e0y. Vu00e0o mu1ed9t buu1ed5i chiu1ec1u tu1ed1i, Nu0103m Cam vu00e0 Tu01b0 Xu1ea9m u0111u01b0u1ee3c u00f4ng Bu01b0u1edfi giu1edbi thiu1ec7u vu1edbi ngu01b0u1eddi u0111u00e0n bu00e0 chu1ee7 vu1ef1a cu1ee7i ngou00e0i chu1ee3 Xu00f3m Chiu1ebfu vu00e0 u0111u01b0u1ee3c u0111eo tang u00f4ng chu1ed3ng cu1ee7a bu00e0 nu00e0y vu1eeba qua u0111u1eddi. Tu1eeb u0111u00f3, trong tru00ed u00f3c non nu1edbt cu1ee7a Nu0103m Cam u0111u00e3 ghi nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c ru1eb1ng phụ vương y cu00f3 mu1ed9t ngu01b0u1eddi em gu00e1i tu00ean Tru01b0u01a1ng Thu1ecb Quu00fdt. u00d4ng Bu01b0u1edfi du1eaft Tu01b0 Xu1ea9m vu00e0 Nu0103m Cam u0111i u0111u00e1m tang cu1ee7a em ru1ec3 tru1edf vu1ec1 thu00ec bu1eaft u0111u1ea7u ngu00e3 bu1ec7nh, cu00e1c triu1ec7u chu1ee9ng cu1ee7a cu0103n bu1ec7nh lao phu1ed5i thu1eddi ku1ef3 cuu1ed1i tu1ea5n cu00f4ng u00f4ng u00e1c liu1ec7t. u0110u00f3 lu00e0 hu1ec7 quu1ea3 cu1ee7a viu1ec7c lao u0111u1ed9ng quu00e1 su1ee9c u0111u1ec3 nuu00f4i vu1ee3 vu00e0 nhì con. Gu1ea7n 2 nu0103m sau, u00f4ng Bu01b0u1edfi qua u0111u1eddi. Nu0103m Cam nhu1edb lu1ea1i, lu00fac phụ vương y chu1ebft, nhu1eefng chiu1ebfc xe pháo cu1ee7a phu00f2ng thu00f4ng tin chu1ea1y ru00f4ng khu1eafp ngu00f5 phu00e1t ra ru1ea3 tru00ean loa: u201cNghe vu1ebb nghe ve, nghe vu00e8 Bu1ea3o u0110u1ea1iu201d. Nhu1edd vu1eady sau nu00e0y, mu1ed9t ngu01b0u1eddi bu1ea1n tru00ed thu1ee9c cu1ee7a Nu0103m Cam cu00f3 thu1ec3 khu1eb3ng u0111u1ecbnh u0111u01b0u1ee3c nu0103m u00f4ng Bu01b0u1edfi qua u0111u1eddi lu00e0 nu0103m 1955, nu0103m Thu1ee7 tu01b0u1edbng Ngu00f4 u0110u00ecnh Diu1ec7m tru01b0ng cu1ea7u du00e2n u00fd u0111u1ec3 phu1ebf truu1ea5t Bu1ea3o u0110u1ea1i khu1ecfi cu01b0u01a1ng vu1ecb Quu1ed1c tru01b0u1edfng vu00e0 bu1eaft u0111u1ea7u lu1eadp nu1ec1n u0110u1ec7 nhu1ea5t Cu1ed9ng hu00f2a. Cu00f4 Quu00fdt u0111u01b0u1ee3c bu00e1o tin du1eef bu1edfi u0111u00edch thu00e2n bu00e0 chu1ecb du00e2u nghu00e8o khu1ed5 lu00e0 mu1eb9 Nu0103m Cam. Cu00f4 Quu00fdt ghu00e9 u0111u1ebfn u0111u00e1m ma u00f4ng anh ruu1ed9t thu1eafp mu1ed9t nu00e9n nhang, uu1ed1ng vu1ed9i mu1ed9t ngu1ee5m tru00e0, du00fai vu00e0o tay chu1ecb du00e2u mu1ed9t u00edt tiu1ec1n phu00fang u0111iu1ebfu ru1ed3i vu1ed9i vu00e3 bu01b0u1edbc lu00ean xe ra vu1ec1 khu00f4ng khu00e1c gu00ec mu1ed9t ngu01b0u1eddi du01b0ng. Nu00e9t mu1eb7t cu00f4 nhu01b0 mu1ed9t tu1ea3ng nu01b0u1edbc u0111u00e1, khu00f4ng buu1ed3n cu0169ng chu1eb3ng vui. Ngu00e0y hu1ea1 huyu1ec7t anh ruu1ed9t, cu00f4 Quu00fdt cu0169ng khu00f4ng thu00e8m cu00f3 mu1eb7t. Lu00fac u1ea5y, tru00ed u00f3c non nu1edbt cu1ee7a Nu0103m Cam chu01b0a hiu1ec3u ru1eb1ng ngu01b0u1eddi cu00f4 cu01b0 xu1eed nhu01b0 vu1eady hu1ebft su1ee9c tu1ed3i tu1ec7 vu1edbi gia u0111u00ecnh mu00ecnh. Sau nu00e0y, khi u0111u00e3 chu1edbm hiu1ec3u cuu1ed9c u0111u1eddi, Nu0103m Cam nhu1eadn ra mu1ed9t u0111iu1ec1u ru1ea5t u0111u01a1n giu1ea3n nhu01b0ng cu0169ng lu00e0 nu1ed7i u00e1m u1ea3nh suu1ed1t mu1ed9t u0111u1eddi phu1ea3i giu00e0u cu00f3 du00f9 bu1eb1ng bu1ea5t cu1ee9 cu00e1ch nu00e0o. Nu1ebfu nghu00e8o khu00f3, nhu1eefng u0111iu1ec1u u0111u01a1n giu1ea3n vu00e0 du1ec5 hiu1ec3u nhu1ea5t nhu01b0 tu00ecnh thu00e2n bu1eb1ng quyu1ebfn cu0169ng khu00f4ng cu00f3. Bu00e0i hu1ecdc cu00e0ng ru00f5 nu00e9t hu01a1n lúc mu1eb9 y vu00ec quu00e1 bu1ebf tu1eafc, du1eaft y u0111u1ebfn tu00ecm u0111u1ee9a con trai u0111u1ea7u cu1ee7a cu00f4 Quu00fdt tu00ean lu00e0 quý phái (nghe u0111u00e2u ru1ea5t khu00e1 giu1ea3) u0111u1ec3 cu1eady nhu1edd. Hai mu1eb9 nhỏ cu00f9ng u0111i chu00e2n u0111u1ea5t, u0111u1ea7u tru1ea7n giu1eefa buu1ed5i tru01b0a Su00e0i Gu00f2n u0111u1ea7y nu1eafng vu00e0 bu1ee5i, u0111u1ee9ng tu1ea7n ngu1ea7n tru01b0u1edbc cu1eeda hu00e0ng tu1ea1p hou00e1 bu1ec1 thu1ebf cu1ee7a Sang. Anh ta thu1edd u01a1 theo kiu1ec3u bé buu00f4n, lu1ea1nh lu00f9ng nu00f3i: u201cXin lu1ed7i, tu00f4i khu00f4ng cu00f3 ngu01b0u1eddi bu00e0 nhỏ nu00e0o, nu1ebfu cu00f3 hu1eb3n mu1eb9 tu00f4i nu00f3i đến chu00fang tu00f4i biu1ebft ru1ed3i!u201d Bu00e0 Bu01b0u1edfi tu1ee7i thu00e2n bu1eadt khu00f3c ru1ed3i du1eaft nam Cam xoay vu1ec1. Cuu1ed9c su1ed1ng nghu00e8o khu00f3 tru00ean vu00f9ng u0111u1ea5t du1eef u0111u1ea7y u tu1ed1i vu00e0 tu1ee7i nhu1ee5c. u0110u1ec3 duy tru00ec cuu1ed9c su1ed1ng, mu1ed7i buu1ed5i su00e1ng, bu00e0 Bu01b0u1edfi lu1ecd mu1ecd thiết lập vu1ec1 u00edt khoai, bu1eafp bu00ean vu1ef1a, luu1ed9c chu00edn bu00e1n quu1ea9n xung quanh trong xu00f3m đến lu0169 tru1ebb con. Nu0103m Cam, du00f9 mu1edbi chu1ec9 12-13 tuu1ed5i cu0169ng biu1ebft cu00f9ng trang lu1ee9a u0111u00e1 cu00e1 lu0103n du01b0a qua quần thể chu1ee3 cu00e1 Cu1ea7u u00d4ng Lu00e3nh, Cu1ea7u Muu1ed1i u0111u1ec3 nhu1eb7t tu1eebng con cu00e1, cu1ee7 khoai vu1ec1 giu00fap mu1eb9. u0110u1ed1i vu1edbi nhu1eefng cu01b0 du00e2n lu00e0ng Khu00e1nh Hu1ed9i (quu1eadn 4) lu00fac bu1ea5y giu1edd, u0111u00f3 lu00e0 lu1ebd tu1ea5t nhiu00ean, chu1eb3ng cu00f3 gu00ec lu00e0 lu1ea1. Su1ed1ng tu01b0u01a1m tu1ea5t, u0111u00f3 mu1edbi lu00e0 chuyu1ec7n u0111u00e1ng lu01b0u u00fd. Mu1ed1i quan liêu hu1ec7 bu00e0 bé duy nhu1ea5t giu1eefa gia u0111u00ecnh Nu0103m Cam vu00e0 nhu00e0 cu00f4 Quu00fdt du1ea1y gu00e3 bu00e0i hu1ecdc u0111u1ea7y chua xu00f3t, thu1ebf giu1edbi quan khu1eafc nghiu1ec7t u0111u1ecbnh hu00ecnh du1ea7n bu1ea3n chu1ea5t thu00f9 u0111u1eddi, hu1eadn ngu01b0u1eddi cu1ee7a Nu0103m Cam. Vu00e0o u0111u1eddiu2026 Trong xu00f3m nghu00e8o cu1ee7a gia u0111u00ecnh Nu0103m Cam cu00f3 chu00e0ng ca su0129 Bu1ea3y Xi, khu00f4ng u0111u1eb9p trai, chu00e2n bu1ecb khu1eadp khiu1ec3ng, bu00f9 lu1ea1i cu00f3 giu1ecdng ca khu00e1 mu01b0u1ee3t u0111u1ee7 lu00e0m xiu00eau u0111u1ed5 tru00e1i tim cu00e1c cu00f4 gu00e1i lu1ed1i xu00f3m. Bu1eb1ng giu1ecdng ca tru1eddi phu00fa, mu1ed7i ngu00e0y Bu1ea3y Xi hu00e1t tu00e2n cu1ed5 thu1eddi thu01b0u1ee3ng u0111i bu00e1n khu1eafp cu00e1c hu00f3c hu1ebbm Su00e0i Gu00f2n.

Xem thêm: Ngành Kinh Doanh Thương Mại Ra Làm Gì, Học Đại Học Thương Mại Ra Trường Làm Gì

Tu1ea5t nhiu00ean, muu1ed1n bu00e1n u0111u01b0u1ee3c mu1ed9t cu00e1ch du1ec5 du00e0ng vu1edbi su1ed1 lu01b0u1ee3ng nhiu1ec1u, Bu1ea3y Xi phu1ea3i ca thu1eed, ca hu1ebft su1ee9c ai ou00e1n mu00f9i mu1eabn. Tu01b0 Xu1ea9m (chu1ecb gu00e1i Nu0103m Cam) nghe Bu1ea3y Xi hu00e1t u0111u00e2m ghiu1ec1n ru1ed3i yu00eau tu1ef1 lu00fac nu00e0o chu1eb3ng hay. Nhu01b0 bu1ea5t ku1ef3 mu1ed9t cuu1ed9c tu00ecnh nu00e0o khu00e1c diu1ec5n ra u1edf mu1ed9t vu00f9ng u0111u1ea5t nghu00e8o khu1ed5, Bu1ea3y Xi yu00eau vu00e0 cu01b0u1edbi Tu01b0 Xu1ea9m gu1ecdn gu00e0ng bu1edfi mu1ed9t mu00e2m cu01a1m vu1edbi chu1ec9 1 khu00e1ch mu1eddi duy nhu1ea5t. Tu01b0 Xu1ea9m chu00f3ng vu00e1nh lu00e0m vu1ee3 lúc chu1edbm bu01b0u1edbc qua tuu1ed5i 18, tu00ecnh nghu00e8o thuu1edf u1ea5y nhu01b0 vu1eady cu00f2n hy vọng gu00ec hu01a1n. Bu1ea3y Xi su1ed1ng bu00ean vu1ee3 u1edf cu0103n nhu00e0 ru00e1ch nu00e1t vào xu00f3m nghu00e8o mu1ed9t thu1eddi gian ngu1eafn, tru01b0u1edbc lúc u0111u01b0a vu1ee3 vu1ec1 u1edf tầm thường cu00f9ng phụ vương mu1eb9 mu00ecnh. Ru1ed3i Bu1ea3y Xi tiu1ebfp tu1ee5c kiu1ebfm tiu1ec1n nuu00f4i vu1ee3 bu1eb1ng xu1ea5p bu00e0i ca tu00e2n cu1ed5 thu1eddi thu01b0u1ee3ng vu00e0 tiu1ebfng hu00e1t mu00f9i mu1eabn cu1ee7a mu00ecnh. Tu1eeb u0111u00e2y, Nu0103m Cam theo chu00e2n anh ru1ec3 vu00e0 bu1eaft u0111u1ea7u biu1ebft u0111u1ebfn mu1ed9t Su00e0i Gu00f2n khu00e1c hu1eb3n vu00f9ng Khu00e1nh Hu1ed9i bu00ean quu1eadn 4. Su00e0i Gu00f2n vu1edbi nhu1eefng u0111u01b0u1eddng phu1ed1 ru1ed9ng thu00eanh thang, nhu00e0 cu1eeda tráng lệ tru00e1ng lu1ec7, ngu01b0u1eddi mua ku1ebb bu00e1n tu1ea5p nu1eadp vu1edbi tru00f2 lu1eeba lu1ecdc vu00e0 lu1ed1i cu01b0 xu1eed tu00e0n nhu1eabn lu00e0 mu00f4i tru01b0u1eddng hu00ecnh thu00e0nh nu00ean nhu00e2n cu00e1ch, u0111u1ee7 su1ef1 ma mu1ecdi cu1ee7a u00f4ng tru00f9m u0111u1ea7y xu1ea3o quyu1ec7t sau nu00e0y. Tu01b0 Xu1ea9m buu00f4n bu00e1n nu1ed3i niu00eau xoong chu1ea3o nhu00f4m, chuu1ea9n bu1ecb cho u0111u1ee9a nhỏ u0111u1ea7u lu00f2ng chu00e0o u0111u1eddi. Bu1ea3y Xi u0111u01b0a vu1ee3 vu1ec1 hu1ebbm 148 u0111u01b0u1eddng Tu00f4n u0110u1ea3n thuu00ea nhu00e0 u1edf. Hu1ebbm nu00e0y ngu01b0u1eddi ta gu1ecdi lu00e0 hu1ebbm Su00e1u Cu0103n. u0110u00fang vu1edbi tu00ean gu1ecdi cu1ee7a nu00f3, hu1ebbm 148 bu1ea5y giu1edd chu1ec9 lu00e8o tu00e8o vu00e0i cu0103n nhu00e0 nu1eb1m lu1ecdt thu1ecfm giu1eefa mu1ed9t bu00e3i tha ma tiu00eau u0111iu1ec1u quu1ea1nh vu1eafng. Lu00fd vì gia u0111u00ecnh Nu0103m Cam thuu00ea nhu00e0 tu1ea1i u0111u00e2y vu00ec Bu1ea3y Xi u0111u01b0u1ee3c tay ku1ef3 bu1ebdo (tu1ee9c lu00e0 chu1ec9 nhu1eefng ku1ebb chuyu00ean chu01a1i tru00f2 cu1edd bu1ea1c bu1ecbp, cu00f2 con) cu00f3 tu1ea7m cu1ee1 nhu1ea5t nhu00ec Su00e0i Gu00f2n nhu01b0ng nghu00e8o ru1edbt mu1ed3ng tu01a1i lu00e0 Bu1ea3y Huu00ea Ku1ef3 ru1ee7 vu1ec1. Sau nu00e0y, chu00ednh Bu1ea3y Huu00ea Ku1ef3 lu00e0 thu1ea7y du1ea1y chu01a1i nhu1eefng ngu00f3n nghu1ec1 cu1edd bu1ea1c bu1ecbp mang đến Nu0103m Cam. u0110u00e3 cu00f3 thu1eddi gian, Nu0103m Cam su1eed du1ee5ng nhu1eefng ngu00f3n nghu1ec1 nu00e0y vu00e0o su00f2ng u0111u1ecf u0111en u0111u1ec3 kiu1ebfm miu1ebfng cu01a1m manh u00e1o nuu00f4i gia u0111u00ecnh cu1ea3 thu1ea3y cu00f3 cu1ea3 gu1ea7n chu1ee5c u0111u1ee9a con. Cu00f3 u201ctay nghu1ec1u201d giu1ecfi nhu01b0ng vu1eabn cu00f3 thu1ec3 chu1ebft u0111u00f3i nu1ebfu khu00f4ng biu1ebft liu00ean ku1ebft bu00e8 u0111u1ea3ng, Nu0103m Cam nghiu1ec7m ra u0111u01b0u1ee3c nhu01b0 vu1eady u1edf tu1ea5m gu01b0u01a1ng Bu1ea3y Huu00ea Ku1ef3. Bu1ea3y Xi tu1ea5t bu1eadt u0111i bu00e1n bu00e0i nhu1ea1c tu00e2n cu1ed5 mu1ed9t cu00e1ch lu01b0u01a1ng thiu1ec7n. Thu1ecd (sau nu00e0y cu00f3 biu1ec7t danh lu00e0 Thu1ecd u201cu0110u1ea1i u00fayu201d) lu00e0 nam nhi u0111u1ea7u cu1ee7a Bu1ea3y Xi vu00e0 Tu01b0 Xu1ea9m, ra u0111u1eddi vào cu0103n nhu00e0 mu00e1i lu00e1, vu00e1ch phu00ean tre nu0103m 1957. Vu00e0i nu0103m sau khoản thời gian vu1ec1 u1edf hu1ebbm Su00e1u Cu0103n, Bu1ea3y Xi sinh tu1eadt cu00f3 thu00eam vu1ee3 bu00e9. Du00f9 vu1eady, anh ta vu1eabn quan tiền tu00e2m u0111u1ebfn Tu01b0 Xu1ea9m vu00e0 u0111u1ee9a nhỏ mu1edbi chu1eadp chu1eefng biu1ebft u0111i. Nhị mu1eb9 nhỏ Nu0103m Cam u1edf cu0103n nhu00e0 phu00eda ngou00e0i, cu00f2n Tu01b0 Xu1ea9m u1edf vào su00e2u. Hai vu1ee3 chu1ed3ng cu00e3i nhau ku1ecbch liu1ec7t vu1ec1 viu1ec7c vu1ee3 bu00e9 cu1ee7a Bu1ea3y Xi. Tu01b0 Xu1ea9m du1ee9t khou00e1t bu1ea3o: u201cHou1eb7c thu00f4i vu1ee3 bu00e9, hou1eb7c u0111i luu00f4n!u201d. Bu1ea3y Xi bu1ecf u0111i. Tu01b0 Xu1ea9m bu1ed3ng u0111u1ee9a nam nhi vu1ec1 vu1edbi mu1eb9 vào cu0103n nhu00e0 tu1ed3i tu00e0n ru00e1ch nu00e1t cu00e1ch u0111u00f3 khu00f4ng xa. Nu0103m Cam theo bu1ea1n bu00e8 gia nhu1eadp u0111u1ed9i ngu0169 bu00e1n xu00e0 bu00f4ng bu1ed9t xung quanh chu1ee3 Bu1ebfn Thu00e0nh mang lại mu1eb9 bu1edbt cu1ef1c. Mu1ed7i bu1ecbch xu00e0 bu00f4ng bu00e1n u0111u01b0u1ee3c chu1ec9 u0111em u0111u1ebfn 10 xu lu00e3i nhu01b0ng nu1ebfu mu1ed7i ngu00e0y chu1ecbu khu00f3 u0111i đến u0111u1ebfn cu1eb7p chu00e2n mu00f5i ru0169 ru01b0u1ee3i, Nu0103m Cam cu0169ng cu00f3 thu1ec3 có vu1ec1 nhu00e0 u0111u01b0u1ee3c hu01a1n chu1ee5c u0111u1ed3ng bu1ea1c. Nu0103m Cam cu00f3 mu1ed9t ngu01b0u1eddi bu1ea1n thu00e2n mu1ed3 cu00f4i phụ vương mu1eb9 cu0169ng lu00e0m nghu1ec1 u0111i bu00e1n du1ea1o xu00e0 bu00f4ng tu00ean Bu00e9 Tu00e1m. Bu00e9 Tu00e1m u1edf bình thường nhu00e0 vu1edbi anh chu1ecb nhu01b0ng cu0169ng u0111u01b0u1ee3c giu00e0nh mang lại mu1ed9t khu00f4ng gian riu00eang biu1ec7t phu00eda sau vu00e0 thu01b0u1eddng ru1ee7 Nu0103m Cam vu1ec1 ngu1ee7 qua u0111u00eam tru00ean chiu1ebfc ghu1ebf bu1ed1 hu1eb9p bu1ed1c mu00f9i nu01b0u1edbc tiu1ec3u ngai vàng ngu00e1i. Tuy lu00e0 u0111u1ee9a tru1ebb nhỏ lou1eaft chou1eaft vu00ec thiu1ebfu u0103n vu00e0 phu1ea3i bu01b0u01a1n chu1ea3i nhu01b0ng Nu0103m Cam thu1ef1c su1ef1 u201ctru01b0u1edfng thu00e0nhu201d theo cu00e1ch nhu00ecn cu1ee7a bu1ecdn giang hu1ed3 lu01b0u manh tu1eeb nu0103m 14 tuu1ed5i. Y theo chu00e2n cu00e1c u201cu00f4ng anh tru1eddi u01a1iu201d u1edf quần thể Cu1ed1ng Lu1ea5p, u0111u00f3n xe pháo buu00fdt lu00ean ngu00e3 bố Chu00fa u00cda u0111u1ec3 tru1edf thu00e0nh u0111u00e0n u00f4ng. Tay Nu0103m Cam cu1ea7m chu1eb7t tu1edd giu1ea5y bu1ea1c hai mu01b0u01a1i u0111u1ed3ng u0111u1ee9ng thu1eadp thu00f2 sau lu01b0ng gu00e3 anh chu1ecb mu1eb7t mu0169i cu00f4 hu1ed3n, ngu01b0u1eddi xu0103m chu1eb1ng chu1ecbt. Cu00f4 gu00e1i mu1eb7t bu1ef1 phu1ea5n cu01b0u1eddi ru0169 ru01b0u1ee3i hu1ecfi: u201cNu00f3 u00e0?u201d. Sau lu1ea7n nu1ebfm mu00f9i u0111u00e0n bu00e0 u0111u1ea7u tiu00ean vào u0111u1eddi, Nu0103m Cam tru1edf nu00ean du1ea1n du0129, y su1eb5n su00e0ng u0111i mu1ed9t mu00ecnh khi thu1ea5y ru1ee7ng ru1ec9nh u00edt tiu1ec1n trong tu00fai. Tu1ec7 hu1ea1i hu01a1n, nhu01b0 nhu1eefng hu1ea1t cu1ecf du1ea1i khu00e1c mu1ecdc xu00f4 bu1ed3 u1edf mu1ea3nh u0111u1ea5t phu1ee9c tu1ea1p u1edf quu1eadn 4, y cu0169ng thâm nhập hu1ea7u hu1ebft cu00e1c tru00f2 u0111u1ed3i bu1ea1i cu1ee7a bu1ecdn tru1ebb nhỏ quu1ec9 quu00e1i. Y thu01b0u1eddng bu01a1i du1ecdc theo bu1edd ku00eanh u0111u1ec3 ru00ecnh ru1eadp nhu1eefng phu1ee5 nu1eef vào lu00fac tu1eafm tu00e1p u0111u1ec3 thu1ecfa mu00e3n tru00ed tu01b0u1edfng tu01b0u1ee3ng hu1ebft su1ee9c phong phu00fa vu1ec1 tu00ecnh du1ee5c cu1ee7a tuu1ed5i mu1edbi lu1edbn. (Cu00f2n nu1eefa)u2026 Lu00ca Vu0168 - THu1ee6Y SINH - PHu1ea0M TRu01afu1edcNG/PLVN