tình thân từ đâu nhưng tình yêu cấp vã chiếm tim ta có một lần qua nhưng mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta Lời nào dịu êm tín đồ đưa ta tìm phần đông giấc mơ xa Lòng thầm bảo nhau rằng song ta gặp mặt gỡ vào kiếp nào Một lần hẹn trước có phải là mộng ước trong tương lai Cách xa khía cạnh nhau chỉ làm cho ngày tháng hư hao Tuổi xuân là bao chẳng đợi thời hạn vụt cho tới Rồi mai đây trăng tà soi trơn ngó xung quanh lại còn ai Tình rất đẹp tình mơ là tình khi gặp gỡ lúc ban sơ Tình là vần thơ mà nhiều lúc tình ngỡ vẫn đơn độc Tình còn hóng ai để con tim vàng võ xuyên đêm nay Tình chớ nhạt phai tình ơi xin tình chớ thêm u hoài...

Bạn đang xem: Tình đẹp như mơ


Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: "Hot Boy Nổi Loạn 2"

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.