Chuyện tình thương ai đâu biết,Ngày mai sẽ phân tách hai ngã đường,Anh dối gian em ưu phiền mà vội cách ra đi thiệt xa...Thế gian này, những gian dối,Anh không thích cho em đau lòng,Mà anh đã quên lãng tình em nóng nồng,Cho bước chân lạc lầmThật lòng anh không mong mỏi dối lừa,Anh chỉ ước ao yêu em xuyên suốt đời,Chốn dương è một kiếp bạn mộng mơ sẽ đưa anh về đâu...Thật lòng anh hy vọng em ấm nồng,Dù vị trí ấy em vui cùng với người,Ở chỗ này, anh khóc thầm, từng tối bước lang thang mình anh


Bạn đang xem: Thật lòng anh mong em ấm nồng

Chuyện tình thương ai đâu biết,Ngày mai sẽ phân tách hai té đường,Anh dối gian em ưu tư mà vội bước ra đi thiệt xa...Thế gian này, nhiều gian dối,Anh không muốn cho em đau lòng,Mà anh đã lãng quên tình em ấm nồng,Cho bước đi lạc lầmThật lòng anh không muốn dối lừa,Anh chỉ mong muốn yêu em xuyên suốt đời,Chốn dương trần một kiếp bạn mộng mơ sẽ chuyển anh về đâu...Thật lòng anh mong muốn em ấm nồng,Dù nơi ấy em vui với người,Ở vị trí này, anh khóc thầm, từng tối bước long dong mình anh


*Chuyện Tình Không dĩ vãng

lưu lại Chí Vỹ

*
5.481.180


http://musicmd1fr.forestcitymalaysias.com.net/bucket-image-forestcitymalaysias.com/images/singer/20120119/q1zr0n5cjk1g8pr3lHLj590be874bdf46.jpg

Xuân Đẹp làm sao

lưu giữ Chí Vỹ ft Dương Hồng Loan

*
3.437.775


Xem thêm:

http://musicmd1fr.forestcitymalaysias.com.net/bucket-image-forestcitymalaysias.com/images/singer/20120119/q1zr0n5cjk1g8pr3lHLj590be874bdf46.jpg
http://musicmd1fr.forestcitymalaysias.com.net/bucket-image-forestcitymalaysias.com/images/singer/20120119/fa345106680d9be9cfbb5922aa54b24c27e6988e.jpg
http://musicmd1fr.forestcitymalaysias.com.net/bucket-image-forestcitymalaysias.com/images/singer/20220621/8eUwjEOHOYmqWyn2Lhkj62b195312f752.jpg
http://musicmd1fr.forestcitymalaysias.com.net/bucket-image-forestcitymalaysias.com/images/singer/20190222/NVkGdRj07cDVALu4XRCE5c6fc362aa618.jpg
http://musicmd1fr.forestcitymalaysias.com.net/bucket-image-forestcitymalaysias.com/images/singer/20200603/LUHJA25ftl721toFWw5t5ed76fdaceee9.jpg
http://musicmd1fr.forestcitymalaysias.com.net/bucket-image-forestcitymalaysias.com/images/singer/20121023/7QoIzj4tOTZmt9hzeIk262b2cce077e4c.jpg
http://musicmd1fr.forestcitymalaysias.com.net/bucket-image-forestcitymalaysias.com/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.forestcitymalaysias.com.net/bucket-image-forestcitymalaysias.com/images/singer/20170608/qHtR8KhjkrmO8sFb0KHD5939080bb0ced.jpg