HÌNH ẢNHCHUYÊN GIA – BÁC SĨHỌC HÀM – HỌC VỊCHUYÊN KHOALỊCH KHÁMGHI CHÚ
*
NGUYỄN THỊ BAYPGS TS BSNội tổng thể – Y học cổ truyềnSáng trang bị 2(7h00 – 11h30)*Sáng thiết bị 4 (7h00 - 11h30)*Phòng xét nghiệm Ngũ quan (Tai Mũi Họng, Mắt,..)
*
TRỊNH THỊ DIỆU THƯỜNGPGS TS BSThần khiếp – Cơ xương khớp – Nội tổng quát – Y học tập cổ truyềnSáng thiết bị 5(7h00 – 11h30)
*
LƯU THỊ HIỆPPGS TS BSY học cổ truyềnSáng lắp thêm 6(7h00 – 11h30)
*
NGUYỄN THỊ SƠNTS BSNội Tim mạch – Nội tổng thể – Y học cổ truyềnSáng vật dụng 4(7h00 – 11h30)
*
NGUYỄN NGÔ LÊ MINH ANHTS BSNội tổng quát – Phụ khoa -Nam khoa – tai mũi họng – da liễu – Y học cổ truyềnSáng máy 2, sáng lắp thêm 3(7h00 – 11h30)*Thứ 2, máy 3, sản phẩm 5 (7h00 - 11h30, 13h00 - 16h30)*Phòng khám da - thẩm mỹ YHCT
*
NGUYỄN VĂN ĐÀNThS BSNội thần gớm – Nội tổng quát – Y học cổ truyềnSáng lắp thêm 2(7h00 – 11h30)*Thứ 2, sản phẩm 4 (7h00 - 11h30, 13h00 - 16h30), Sáng sản phẩm 6 (7h00 - 11h30)*Phòng khám Nhi Khoa YHCT
*
KIỀU XUÂN THYThS BSNội bao quát – Y học cổ truyềnSáng thứ 4 (7h00 – 11h30)Chiều máy 5 (13h00 - 16h30)
*
TRẦN THU NGAThS BSNội tổng thể – Y học cổ truyềnSáng sản phẩm 5(7h00 – 11h30)*Thứ 4, lắp thêm 6 (7h00 - 11h30, 13h00 - 16h30), lắp thêm 7 (7h00 - 11h30)*Phòng khám da - thẩm mỹ YHCT
*
HUỲNH TẤN VŨBS CKIIY học tập cổ truyềnSáng vật dụng 3 – Sáng sản phẩm công nghệ 5 (7h00 – 11h30)
*
BÙI PHẠM MINH MẪNThS BSThần gớm – Cơ xương khớp – Nội bao quát – Y học tập cổ truyềnSáng sản phẩm 3 (7h00 – 11h30)
*
NGÔ THỊ KIM OANHThS BSThần kinh – Cơ xương khớp – Nội tổng quát – Y học tập cổ truyềnChiều thứ 2 (13h00 - 16h30)*Sáng lắp thêm 4 (7h00 - 11h30)Sáng vật dụng 6 (7h00 – 11h30)*Phòng thăm khám Nhi Khoa YHCT
*
LÊ HOÀNG SƠNThS BSCơ xương khớp – Nội bao quát – Y học tập cổ truyềnSáng máy 4 (7h00 – 11h30)
*
NGUYỄN THÁI LINHThS BSNội tổng quát – Y học tập cổ truyềnChiều sản phẩm công nghệ 6 (13h00 – 16h30)*Sáng trang bị 2, trang bị 5 (7h00 - 11h30), Chiều thứ 4 (13h00 - 16h30)*Phòng xét nghiệm Ngũ quan lại (Tai Mũi Họng, Mắt,..)
*
NGUYỄN THÁI DƯƠNGThS BSNhi khoa – Nội tổng quát – Y học tập cổ truyềnThứ 3 (7h00 - 11h30, 13h00 - 16h30), sản phẩm công nghệ 7 (7h00 - 11h30)Phòng thăm khám Nhi Khoa YHCT
*
VŨ THỊ LY NAThS BSNội bao quát – Y học tập cổ truyềnChiều đồ vật 4 (13h00 – 16h30)
*
TRẦN HOÀNGThS BSThần khiếp – Tiêu hoá – Nội tổng quátChiều trang bị 3 (13h00 – 16h30) – Sáng thiết bị 7 (7h00 – 11h30)
*
CAO THỊ THÚY HÀThS BSNội tổng quát – tai-mũi-họng – Mắt– Y học cổ truyềnThứ 3 (7h00 - 11h30, 13h00 - 16h30)Chiềuthứ 5 (13h00 - 16h30)Sáng lắp thêm 6 (7h00 – 11h30)Phòng đi khám Ngũ quan
*
NGÔ THỊ BÉ TƯBS CKINội tổng quát – Y học tập cổ truyềnSáng trang bị 4 (7h00 – 11h30)
*
NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNGBS CKINội bao quát – Y học cổ truyềnSáng thiết bị 5 (7h00 – 11h30)
*
LÊ THỊ THUÝ HẰNGBS CKICơ xương khớp – Nội tổng quát – Y học cổ truyềnChiều máy 2, vật dụng 4 (13h00 – 16h30) – Sáng lắp thêm 7 (7h00 – 11h30)
*
NGUYỄN TRẦN NHƯ THUỶBS CKINội tổng thể – Y học tập cổ truyềnSáng đồ vật 3 (7h00 – 11h30)
*
LÂM NGUYỄN THUỲ ANBS CKINội tổng thể – Y học tập cổ truyềnSáng sản phẩm công nghệ 7 (7h00 – 11h30)
*
ÂU VĂN KHÊBSNội tổng thể – Y học cổ truyềnSáng thứ 2 (7h00 – 11h30)
*
BÙI THỊ YẾN NHIBSCơ xương khớp – Nội bao quát – Y học tập cổ truyềnChiều sản phẩm 4, vật dụng 5 (13h00 – 16h30)Sáng máy 6 - đồ vật 7 (7h00 - 11h30)*Chiều máy 5, thứ 6 (13h00 - 16h30)*Phòng thăm khám Nhi Khoa YHCT
*
NGUYỄN AN PHÁPBSThần khiếp – Cơ xương khớp – Y học cổ truyềnChiều thứ 3, Chiều sản phẩm công nghệ 6 (13h00 – 16h30)
*
PHẠM ÁNH NGÂNBSNội bao quát – Y học cổ truyềnSáng máy 6 (7h00 – 11h30)
*
VÕ VĂN LONGBS CKINội tổng thể - Thần khiếp - Cơ xương khớp - Y học tập cổ truyềnChiều đồ vật 6 (13h00 - 16h30)
*
LÊ THỊ LAN HƯƠNGThS BSNội tổng thể - tai-mũi-họng - đôi mắt - Y học cổ truyềnChiều thứ hai (13h00 - 16h30)*Sáng trang bị 5, máy 7 (7h00 - 11h30), chiều thiết bị 6 (13h00 - 16h30)*Phòng đi khám Ngũ quan
*
BÙI HUY CẬNBSNội tổng thể - Cơ xương khớp - Y học tập cổ truyềnChiều thiết bị 5 (13h00 - 16h30)
*
LÊ THIỆN KIM HỮUBS CKINội tổng thể - Y học tập cổ truyềnChiều thứ 3 (13h00 - 16h30)