Kiểm định khác hoàn toàn giữa 2 tỉ trọng (one sample binomial test) cho phép chúng ta kiểm tra xem tỉ lệ những giá trị của vươn lên là phân một số loại 2 mức tất cả khác ý nghĩa thống kê với nhau tốt không. Chẳng hạn, chúng ta muốn biết sự không giống nhau trong tỉ lệ học viên nam và phái nữ trong bộ dữ liệu có ý nghĩa sâu sắc thống kê tốt không. Kiểm định khác hoàn toàn giữa nhì tỉ lệ rất có thể được vạc biểu dưới dạng giả thuyết thống kê lại như sau:

(H_0:eginarrayccccccccccccccc&p = 0.5endarray)

Và những giả thuyết thế thế rất có thể là:

(eginarraylH_1:eginarrayccccccccccccccc&p e 0.5endarray\H_1:eginarrayccccccccccccccc&p > 0.5endarray\H_1:eginarrayccccccccccccccc&{p Kiểm định biệt lập giữa 2 tỉ lệ

Trang 2 sẽ trình bày cách tiến hành và đọc kết quả kiểm định biệt lập giữa 2 tỉ lệ thành phần trên SPSS.

Bạn đang xem: Kiểm định tỷ lệ trong spss

II. Thực hành kiểm định khác hoàn toàn giữa 2 tỉ lệ thành phần trên SPSS

Sử dụng bộ dữ liệu hsb2.sav. Đối tượng khảo sát của bộ tài liệu này là 200 học sinh từ trung học trở xuống. Các biến thiết yếu trong bộ dữ liệu bao hàm điểm số những môn toán (math), hiểu (read), viết (write), lịch trình học (prog), giới tính (female)… mang sử chúng ta muốn kiểm soát tỉ lệ học sinh nam/nữ có đều nhau hay không? Để kiểm hội chứng điều này, bọn họ thực hiện tại kiểm định khác hoàn toàn giữa 2 tỉ trọng như sau:

– Vào Analyze (  o ) Nonparametric Tests (  o ) Legacy dialogs (  o ) Binomial…

*

– hành lang cửa số Binomial Test xuất hiện thêm và đưa trở thành female)vào khung Test Variable List: như hình:

*
Lưu ý, soát sổ giá trị tỉ lệ đề nghị kiểm định nghỉ ngơi ô Test Proportion: (trong trường đúng theo ví dụ là 0.5).

– Bấm OK để thực hiện.

Xem thêm: Thông Tin Mới Về Tướng Mới Lmht, Tướng Mới Lmht

III. Đọc hiệu quả kiểm định khác hoàn toàn giữa 2 tỉ lệ

Kết quả thực hiện kiểm định biệt lập giữa 2 tỉ trọng của chủng loại như sau:

*
Kết quả cho biết thêm ở mức chân thành và ý nghĩa 5%, chúng ta chưa đủ các đại lý để bác bỏ mang thuyết cho rằng tỉ lệ học viên nam/nữ vào mẫu điều tra là bằng nhau (sig=0.229 > 0.05 giỏi 5%). Điều đó, có nghĩa tỉ lệ học viên nam/nữ trong chủng loại khảo sát rất có thể bằng nhau.

Lưu ý: để triển khai kiểm định biệt lập giữa 2 tỉ lệ thì quý giá của trở nên phân các loại 2 nút phải tất cả định dạng số (nếu dạng chuỗi thì đề xuất được mã hóa sang trọng dạng số) trước khi tiến hành phân tích.