Excel mang lại forestcitymalaysias.com 365 Excel cho forestcitymalaysias.com 365 dành mang đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web App Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Hàm IF có thể chấp nhận được chúng ta tạo một so sánh lô-gic giữa một quý giá cùng một quý hiếm dự kiến bằng cách soát sổ một điều kiện với trả về tác dụng rằng điều kiện sẽ là True (đúng) xuất xắc False (sai).

Bạn đang xem: Kết hợp hàm if và and

=IF(Điều gì đấy là True, thì làm gì, nếu như không thì làm những gì khác)

Nhưng nếu khách hàng đề xuất kiểm tra nhiều điều kiện, trong các số ấy giả sử toàn bộ điều kiện đầy đủ buộc phải là True hoặc False (AND) hoặc chỉ việc một điều kiện là True hoặc False (OR) hoặc trường hợp bạn có nhu cầu kiểm tra coi một điều kiện có không (NOT) đáp ứng tiêu chí của người tiêu dùng hay không thì sao? Cả 3 hàm hồ hết có thể áp dụng riêng tuy vậy trường thích hợp cần sử dụng cặp với hàm IF thông dụng hơn.


Chi máu Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF cùng rất AND, OR với NOT để triển khai nhiều Đánh Giá coi những ĐK là True tuyệt False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về trường hợp kết quả của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu công dụng của logical_demo là FALSE.


Dưới đó là tổng quan liêu về cách cấu trúc từng hàm AND, OR cùng NOT. khi chúng ta kết hợp từng hàm đó với cùng 1 câu lệnh IF thì ngôn từ hàm sẽ nlỗi sau:

AND – =IF(AND(Điều nào đấy là True, Điều nào đấy khác là True), Giá trị nếu như True, Giá trị nếu như False)

OR – =IF(OR(Điều nào đấy là True, Điều nào đấy không giống là True), Giá trị nếu True, Giá trị ví như False)

NOT – = IF (NOT(Điều nào đó là True), Giá trị nếu như True, Giá trị trường hợp False)

Ví dụ

Sau đó là ví dụ về một vài câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) cùng IF(NOT()) phổ biến. Các hàm AND và OR có thể cung cấp tối nhiều 255 điều kiện đơn độc cơ mà cần sử dụng không ít hàm không phải giải pháp làm tốt vì chưng vấn đề tạo ra, kiểm soát và bảo trì những cách làm lồng ghxay, phức tạp có thể đã trsinh hoạt nên khó khăn. Hàm NOT chỉ chứa một ĐK.

*

Dưới đây là cách diễn giải các phương pháp theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,Btrăng tròn,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) ko (NOT) to hơn 50 thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE. Trong trường đúng theo này, 25 không lớn hơn 50, vị vậy công thức trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) ko (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, nếu không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng vào tất cả ví dụ, sau mỗi ĐK khớp ứng được nhập đều sở hữu vết đóng ngoặc đối kháng. Các ttê mê đối True/False sót lại tiếp nối được duy trì làm cho 1 phần của câu lệnh IF phía bên ngoài. Quý khách hàng cũng rất có thể sửa chữa thay thế những cực hiếm Văn bạn dạng hoặc Số vào những quý hiếm TRUE/FALSE được trả về trong các ví dụ.

Xem thêm:

Sau đấy là một số ví dụ về việc áp dụng AND, OR với NOT nhằm đánh giá những ngày.

*

Dưới đó là phương pháp diễn giải các công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 ko (NOT) to hơn B2 thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE. Trong trường hợp này, A5 to hơn B2, do vậy phương pháp trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR với NOT thuộc Định dạng Có điều kiện

Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng AND, OR với NOT để cấu hình thiết lập tiêu chuẩn Định dạng Có điều kiện cùng với tùy chọn công thức. khi thực hiện việc này, bạn có thể bỏ hàm IF với áp dụng riêng biệt AND, OR và NOT.

Từ tab Trang đầu, bấm chuột Định dạng Có ĐK > Quy tắc Mới. Tiếp theo, chọn tùy lựa chọn “Sử dụng bí quyết nhằm xác định ô yêu cầu định dạng”, nhập công thức, rồi vận dụng định hình mà lại chúng ta tuyển lựa.

*
Chỉnh sửa Quy tắc hiển thị phương thức Công thức" loading="lazy">

Sử dụng ví dụ Ngày lúc nãy, sau đấy là phần nhiều cách làm bắt buộc dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 to hơn B2 thì định dạng ô đó, còn nếu không thì không làm những gì cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 ko (NOT) to hơn B2 thì định dạng ô đó, nếu như không thì không làm những gì cả. Trong ngôi trường phù hợp này, A5 lớn hơn B2, do vậy hiệu quả trả về FALSE. Nếu chúng ta biến hóa cách làm thành =NOT(B2>A5) thì cách làm vẫn trả về TRUE và ô sẽ tiến hành định hình.


Lưu ý: Một lỗi phổ cập là nhập bí quyết vào Định dạng Có điều kiện nhưng mà không tồn tại dấu bởi (=). Nếu làm vậy, các bạn sẽ thấy hộp thoại Định dạng Có ĐK đang thêm dấu bởi với lốt ngoặc kép vào phương pháp - ="OR(A4>B2,A4, vì vậy các bạn sẽ bắt buộc xóa những vệt ngoặc kxay nhằm phương pháp hoàn toàn có thể ý kiến đúng.


Đầu Trang

quý khách bắt buộc thêm trợ giúp?

quý khách luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.