*
*
Chào chúng ta Đăng Nhập -------Font------- phông Unicode fonts ABC font Vni Text không vệt
*
đưa ra tiết

Qui chế đàotạo đại học và cao đẳng theo khối hệ thống tín chỉ

QUYCHẾ

Đàotạo đại học và cđ theo hệ thống tín chỉ

(Banhành kèm theo ra quyết định số 200 /QĐ-ĐHBD ban hành

ngày 14 mon 5 năm2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương)

ChươngI

NHỮNG QUY ĐỊNH tầm thường

Điều1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Quy định này hiện tượng về công tác quảnlý giảng dạy đại học và cao đẳng hệ bao gồm quy cùng không thiết yếu quy theo hệ thống tínchỉ, bao gồm: tổ chức triển khai đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và thừa nhận tốtnghiệp.

Bạn đang xem: Hui đăng kí học phần

2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên cáckhoá huấn luyện và đào tạo ở trình độ chuyên môn đại học với caođẳng trên đại học bình dương (cơ sở chính và những phân hiệu, cơ sở liên kết) thựchiện theo hiệ tượng tích luỹ tín chỉ.

Điều2. Công tác đào tạo, đề cương cụ thể học phần

1. Chương trình giảng dạy được Hiệu trưởngphê chăm chút của từng ngành học tập gồm các học phần trực thuộc khối kỹ năng và kiến thức giáo dục đạicương và giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp. Chương trình đào tạo thể hiện rõ: chuyên môn đàotạo; đối tượng người tiêu dùng đào tạo, đk nhập học với điều kiện tốt nghiệp; mục tiêuđào tạo, chuẩn chỉnh kiến thức, kĩ năng của fan học khi tốt nghiệp; cân nặng kiếnthức lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch giảng dạy theo thời gian thiết kế;phương pháp và bề ngoài đào tạo; phương thức đánh giá kết quả học tập; những điềukiện thực hiện chương trình. Tích lũy đầy đủ cáchọc phần của chương trình đào tạo và huấn luyện và các yêu cầu về chuẩn đầu ra khác sinh viênsẽ được xét cung cấp bằng tốt nghiệp.

2. Mỗi học phía bên trong chương trình đàotạo bao gồm đề cương đưa ra tiết. Đề cương chi tiết của từng học tập phần đề xuất thể hiện rõsố lượng tín chỉ, điều kiện tiên quyết (nếu có), nội dung triết lý và thựchành, phương pháp đánh giá học phần, giáo trình, tài liệu xem thêm và điều kiệnthí nghiệm, thực hành, thực tập giao hàng học phần.

3. Trọng lượng của mỗi lịch trình từ180 – 190 tín chỉ so với khoáđại học 6 năm; 150 – 160 tín chỉ đối với khoá đh 5 năm; 130 – 140 tín chỉ đối với khoá đại học 4 năm; 90 –100 tín chỉ so với khoá cao đẳng 3 năm hoặc Liênthông trường đoản cú TCCN lên Đại học; 60 – 70 tín chỉ so với Liên thông từ cao đẳng lênĐại học tập 2 năm.

Điều3. Học phần cùng Tín chỉ

1. Học phần là khối lượng kiến thứctương đối trọn vẹn, dễ dãi cho sinh viên tích luỹ trong quá trình học tập.Phần phệ học phần có khối lượng từ 2 mang đến 5 tín chỉ (trừ học phần Khóa luận tốt nghiệp), ngôn từ đượcbố trí đào tạo và huấn luyện trọn vẹn và phân bổ đều trong một học kỳ. Kỹ năng trong mỗihọc phần được lắp với một mức trình độ theo năm học xây cất và được kết cấuriêng như một phần của môn học hoặc được kết cấu bên dưới dạng tổ hợp từ không ít mônhọc. Từng học phần được cam kết hiệu bởi một mã số riêng vị trường quy định.

2.Các loại học phần:

2.1Theo yêu ước tích lũy kiếnthức, cóhai loại học phần: học phần buộc phải và học phần trường đoản cú chọn.

a)Học phần đề nghị là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu củamỗi chương trình và phải sinh viên đề xuất tích lũy;

b)Học phần tự chọn là học tập phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết,nhưng sinh viên được trường đoản cú chọn theo phía dẫn của trường nhằm đa dạng chủng loại hoá hướngchuyên môn hoặc được tự lựa chọn tuỳ ý nhằm tích luỹ đầy đủ số học tập phần nguyên tắc cho mỗichương trình.

*Học phần tiên quyếtlà học phần đề xuất sinh viên nên tích lũy được trước khi đăng ký kết học phầnkhác tất cả liên quan.

*Học phần tương tự và học tập phần nắm thế

- học tập phần tương tự là một hay như là một nhóm học phần trực thuộc chương trình huấn luyện và giảng dạy của một khóa,ngành khác đang tổ chức huấn luyện và đào tạo tại trường (hoặc trường khác gồm ký kết côngnhận chương trình đào tạo và giảng dạy với đơn vị Trường) được phép tích điểm để cố kỉnh cho mộthọc phần hay như là một nhóm học bên trong chương trình huấn luyện và đào tạo của ngành đào tạo.

- học phần sửa chữa thay thế được sử dụng sửa chữa thay thế cho một họcphần có trong chương trình đào tạo và huấn luyện nhưngnay không thể tổ chức đào tạo và giảng dạy nữa.

*Học phần điều kiện:là đều học phần mà kết quả thi không dùng để làm tính điểm trung bình học tập kỳ vàđiểm trung bình bình thường tích lũy tuy vậy sinh viên phải hoàn tất nhằm đủ điều kiệntốt nghiệp; các học phần đk bao gồm: giáo dục đào tạo Quốc phòng, giáo dục thểchất.

Các học phầnhay team học phần tương đương hoặc thay thế do khoa cai quản chuyên môn đề xuấtvà là những phần bổ sung cho chương trình huấn luyện trong quá trình thực hiện. Họcphần tương đương hoặc sửa chữa thay thế được áp dụng cho toàn bộ các khóa, các ngành hoặcchỉ được vận dụng hạn chế cho một số trong những khóa, ngành.

2.2. Theotính hóa học của học phần, gồm 3 các loại học phần:

- Học phần lý thuyết: Là học phần giảng viên vàsinh viên thao tác trên lớp, bao gồm thuyết trình, chữa bài tập, thảo luận, làmviệc theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

- Học phần thực hành: Là học tập phần forestcitymalaysias.com làmthực hành, thí nghiệm, khảo sát điều tra thực địa, làm việc trong phòng thí nghiệm, thựctập dã ngoại...

- Học phần kết hợp lý thuyết và thực hành: Là họcphần có một trong những phần giảng định hướng của giảng viên; một trong những phần sinh viên làm cho thựchành, thí nghiệm, điều tra khảo sát thực địa, thao tác làm việc trong chống thí nghiệm, ...

3. Tín chỉ được áp dụng đểtính trọng lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiếthọc lý thuyết; 30 tiết thực hành, phân tích hoặc thảo luận; 45 giờ đồng hồ thực tậptại cơ sở; 45 giờ làm tiểu luận, bài bác tập phệ hoặc đồ dùng án, khoá luận giỏi nghiệp.

Đốivới đầy đủ học phần định hướng hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp chiếm được mộttín chỉ sinh viên buộc phải dành tối thiểu 30 giờ sẵn sàng cá nhân.

4. Hiệutrưởng quy định việc tính số giờ huấn luyện của giảng viên cho những học phần trêncơ sở số giờ huấn luyện trên lớp, thời gian thực hành, thực tập, số giờ chuẩn bịkhối lượng từ học cho sinh viên, đánh giá kết quả tự học tập của sinh viên và sốgiờ xúc tiếp sinh viên quanh đó giờ lên lớp.

Điều 4.Thời gian vận động giảng dạy

Thờigian chuyển động giảng dạy dỗ của trường được xem từ 7 giờ đến 21 giờ đồng hồ hằng ngày.

Tuỳtheo số lượng sinh viên, số lớp học cần tổ chức triển khai và điều kiện cơ sở vật hóa học củatrường, trưởng phòng huấn luyện và đào tạo sắp xếp thời khóa biểu mỗi ngày cho những lớp.

Điều 5.Đánh giá công dụng học tập

Kết quảhọc tập của sinh viên được review sau từng học kỳ qua các tiêu chuẩn sau:

1. Sốtín chỉ của các học phần nhưng sinh viên đăng ký học vào đầu mỗi học kỳ (gọi tắtlà trọng lượng học tập đăng ký).

2. Điểmtrung bình chung học kỳ là điểm trung bình tất cả trọng số của các học phần nhưng sinhviên đk học trong học tập kỳ đó, cùng với trọng số là số tín chỉ tương xứng của từnghọc phần.

3. Khốilượng kiến thức tích lũy là khối lượng tính bởi tổng số tín chỉ của rất nhiều họcphần đã được reviews theo thang điểm chữ A, B+, B, C+,C, D+, D, F tính từ đầu khóa học.

4. Điểmtrung bình phổ biến tích lũy là điểm trung bình của các học phần cùng được tấn công giábằng những điểm chữ A, B+, B, C+, C, D+, D, F màsinh viên sẽ tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được xem xétvào lúc dứt mỗi học tập kỳ.

Chương II

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Điều 6. Thời hạn và kếhoạch đào tạo

1. Tổchức đào tạo theo khoá học, năm học với học kỳ.

a)Khoá học là thời gian kiến thiết để sinh viên xong một chương trình nuốm thể.Tùy nằm trong chương trình, khóa đào tạo và huấn luyện được biện pháp như sau:

- Đàotạo trình độ chuyên môn cao đẳng được triển khai ba năm học;

- Đàotạo trình độ chuyên môn đại học tập được thực hiện từ tứ đến sáu năm học tùy theo ngành nghềđào;

-Liên thông từ bỏ trung cung cấp lên đh ba năm.

-Liên thông cđ lên đh hai năm

b)Một năm học tất cả hai học tập kỳ chính, mỗi học tập kỳ thiết yếu có 15 tuần thực học với 3 tuầnthi. Xung quanh hai học kỳ chính, trường tổ chức triển khai thêm một kỳ học tập phụ để sinh viên cóđiều kiện được học tập lại; học tập bù hoặc học vượt. Mỗi học tập kỳ phụ tất cả 6 tuần thực họcvà 1 tuần thi.

2. Căn cứ vào khối lượng vànội dung kỹ năng và kiến thức tối thiểu quy định cho các chương trình, Hiệu trưởng quyếtđịnh phân bổ số học tập phần cho từng năm học, từng học kỳ.

3. Thời gian tối đa hoànthành chương trình: thời gian có thể chấp nhận được để ngừng chương trình đào tạo, xétcấp bằng xuất sắc nghiệp được biện pháp như bảng sau:

Chương trình đào tạo

Thời gian thiết kế

Thời gian về tối đa

Cao đẳng

3 năm

6 năm

Đại học

4 năm

8 năm

Liên thông cđ lên Đại học

2 năm

4 năm

Liên thông TCCN lên Đại học

3 năm

6 năm

Cácđối tượng được hưởng chế độ ưu tiên theo giải pháp tại các Quy chế tuyểnsinh tương ứng không bị hạn chế về thời hạn tối đa để chấm dứt chương trình.

Điều 7. Đăng ký nhập học

1.Khi đk nhập học sinh viên yêu cầu nộp các sách vở và giấy tờ theo hiện tượng tại Quy chếtuyển sinh tương ứng. Tất cả sách vở khi forestcitymalaysias.com nhập học tập được xếp vào trong túi hồsơ của từng cá thể và được cai quản tại chống Đào tạo.

2. Sau khoản thời gian xem xét thấy đủ đk nhập học, chống đàotạo trình Hiệu trưởng ký đưa ra quyết định công nhận fan đến học tập là forestcitymalaysias.com chínhthức của trường và cấp cho họ:

a)Thẻ sinh viên;

b)Sổ đăng ký học tập;

c)Phiếu nhận cố kỉnh vấnhọc tập.

3. Mọi giấy tờ thủ tục đăng ký kết nhập học đề nghị được hoàn thànhtrong thời hạn theo mức sử dụng tại quy chế tuyển sinh tương ứng hiện hành.

4.Sinh viên nhập học được trường cung cấp đầy đủ những thông tin về mục tiêu, nộidung và kế hoạch học tập của các chương trình, quy chế đào tạo, nhiệm vụ vàquyền lợi của sinh viên.

Điều8. Bố trí sinh viên vào học các chương trìnhhoặc ngành đào tạo

forestcitymalaysias.com trúng tuyển được sắp tới xếpvào những ngành theo ý thích đã đk trong kỳ tuyển chọn sinh. Sau thời điểm học xongmột năm học, sinh viên bao gồm nguyện vọng chuyển ngành học có thể làm solo gởi nhàtrường để mắt tới quyết định.

Điều9. Tổ chức lớp học

Lớphọc được tổ chức theo từng học phần phụ thuộc đăng ký khối lượng học tập của sinhviên sinh hoạt từng học tập kỳ. Con số sinh viên tối thiểu cho mỗi lớp học tập là 30 sinhviên. Ngôi trường hợp số lượng sinh viên đăng ký thấp hơn số lượng tối thiểu thì lớphọc sẽ không còn được tổ chức, sinh viên phải đăng ký chuyển sang học tập phần khác nếuchưa đảm bảo đủ trọng lượng học tập tối thiểu cho từng học kỳ.

Điều10. Đăng ký khối lượng học tập

1.Đầu tưng năm học, trường thông tin lịch trình học tập dự kiến mang lại từng chương trìnhtrong từng học kỳ, danh sách các học phần bắt buộc và tự lựa chọn dự kiến đang dạy,đề cương chi tiết, điều kiện tiên quyết nhằm được đăng ký học đến từng học tập phần,lịch bình chọn và thi, bề ngoài kiểm tra cùng thi đối với các học tập phần.

2. Trước khi ban đầu mỗi học kỳ, tùy theo năng lực vàđiều kiện học tập của bạn dạng thân, từng sinh viên phải đăng ký học các học phần dựđịnh đang học trong học kỳ đó với phòng đào tạo và huấn luyện của trường. Thời hạn đăng kýđược vẻ ngoài như sau:

a) Sinh viên đăng ký trước thời điểm ban đầu học kỳ 2tháng;

b) Trường vừa lòng sinh viên muốn đk thêm hoặc thay đổi sanghọc phần khác bởi vì không mở được lớp sinh viên đăng ký trong 2 tuần đầu của họckỳ thiết yếu và trong một tuần đầu của học kỳ phụ

3. Khối lượng học tập buổi tối thiểu cơ mà mỗi sinh viên phảiđăng ký trong mỗi học kỳ được khí cụ như sau:

a) 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học,đối với hầu hết sinh viên được xếp hạng học lực bình thường;

b) 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học,đối với các sinh viên đã trong thời hạn bị xếp hạng học tập lực yếu.

c) không quy định trọng lượng học tập buổi tối thiểu đối vớisinh viên ở học kỳ phụ.

4. Sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếuchỉ được đăng ký trọng lượng học tập không thật 14 tín chỉ cho từng học kỳ. Sinhviên học lực thông thường được đăng ký tối đa không thật 25 tín chỉ. Học tập kỳ phụchỉ được phép đk tối nhiều 6 tín chỉ.

5. Việc đăng ký các học phần vẫn học cho từng học tập kỳ phảibảo đảm điều kiện tiên quyết của từng học phần và trình tự tiếp thu kiến thức của mỗichương trình cầm cố thể.

6. Phòng huấn luyện và đào tạo của ngôi trường chỉ nhận đăng ký khối lượnghọc tập của sinh viên ở mỗi học kỳ khi đã có chữ ký đồng ý của nuốm vấn họctập trong sổ đăng ký học tập hoặc theo dụng cụ của Hiệu trưởng. Khối lượngđăng ký học tập của sinh viên theo từng học tập kỳ nên được tàng trữ vào hệ thốngquản lý huấn luyện và giảng dạy tại phòng đào tạo.

Điều 11. Rút bớt học phần đã đăng ký

1.Việc rút giảm học phần trong khối lượng học tập đã đk được tiến hành trong tuần sản phẩm 3 của học kỳ chính, và tuần thứ 2 củahọc kỳ phụ. Ngoại trừ thời hạn quy định, học tập phần vẫn được giữ nguyên trong phiếuđăng ký học, ví như sinh viên không đi học học phần này sẽ tiến hành xem như trường đoản cú ý bỏhọc và buộc phải nhận điểm F.”

2. Điều khiếu nại rút bớt những học phần sẽ đăng ký:

a) sinh viên phảitự viết 1-1 gửi phòng huấn luyện và đào tạo của trường;

b) Được rứa vấn họctập chấp thuận;

c) không vi phạmkhoản 3 Điều 10 của quy định này

d) Lớp học phần cótrên 35 sinh viên.

Sinh viên chỉ đượcphép quăng quật lớp so với học phần xin rút bớt, sau khi giảng viên phụ trách nhậngiấy báo trong phòng đào tạo.

Điều 12. Đăng kýhọc lại

1. Sinh viên tất cả họcphần buộc phải bị điểm F phải đăng ký học lại học phần kia ở một trong các học kỳtiếp theo cho đến khi ăn điểm A, B, C hoặc D.

2. Sinh viên tất cả họcphần tự lựa chọn bị điểm F phải đk học lại học phần đó hoặc học trở qua họcphần từ chọn tương tự khác.

3. Ngoài các trườnghợp lý lẽ tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này, sinh viên được quyền đăng kýhọc lại hoặc học đảo sang học phần khác đối với các học phần bị điểm D, C, B đểcải thiện điểm trung bình tầm thường tích lũy.

Điều 13. Nghỉ ốm

Sinh viên xin nghỉốm trong quy trình học hoặc trong đợt thi, đề xuất viết đơn xin phép gởi trưởngkhoa trong tầm một tuần kể từ ngày ốm, tất nhiên giấy ghi nhận của cơ quan ytế trường, hoặc y tế địa phương hoặc của căn bệnh viện. Sinh viên được cho phépvắng thi lần 1 đã được sắp xếp thi vào lần 2 (nếu có). Trường phù hợp môn học khôngtổ chức thi lần 2 thì sinh viên phải đk học lại. Sinh viên vắng thi lần 2bất kể lý do phải đăng ký học lại môn học.

Điều 14. Xếp thứ hạng nămđào tạo thành và học tập lực

1. Sau mỗi học tập kỳ, căn cứ vào khối lượngkiến thức tích lũy, forestcitymalaysias.com được xếp hạng năm đào tạo: sinh viên năm thứnhất, sinh viên năm sản phẩm công nghệ hai, sinh viên năm đồ vật ba, sinh viên năm đồ vật tư, sinhviên năm vật dụng năm, forestcitymalaysias.com năm máy sáu. Saumỗi học kỳ, căn cứ vào trọng lượng kiến thức tích lũy, sinh viên được xếp hạngnăm huấn luyện và đào tạo như sau:

a) sinh viên năm đồ vật nhất:

Nếu khối lượng kiến thức tích lũy dưới 30 tín chỉ;

b) forestcitymalaysias.com năm đồ vật hai:

Nếu trọng lượng kiến thức tích điểm từ 30 tín chỉ mang đến dưới 60 tín chỉ;

c) forestcitymalaysias.com năm thiết bị ba:

Nếu trọng lượng kiến thức tích trữ từ 60 tín chỉ đến dưới 90 tín chỉ;

d) sinh viên năm đồ vật tư:

Nếu cân nặng kiến thức tích trữ từ 90 tín chỉ mang lại dưới 120 tín chỉ;

đ) sinh viên năm vật dụng năm:

Nếu trọng lượng kiến thức tích lũy từ 120 tín chỉ đến dưới 150 tín chỉ;

e) sinh viên năm đồ vật sáu:

Nếu trọng lượng kiến thức tích điểm từ 150 tín chỉ trở lên.

2. Sau mỗi học tập kỳ, địa thế căn cứ vào điểm trung bình thông thường tíchluỹ, forestcitymalaysias.com được xếp thứ hạng về học lực như sau:

a) Hạng bình thường: giả dụ điểm trung bình bình thường tích lũyđạt tự 2,00 trở lên.

b) Hạng yếu: nếu điểm trung bình bình thường tích lũy đạt dưới2,00, cơ mà chưa lâm vào cảnh trường phù hợp bị buộc thôi học.

3. Tác dụng học tập trong học tập kỳ phụ được gộp vào kết quảhọc tập trong học kỳ chính ngay trước học tập kỳ phụ để xếp hạng sinh viên về họclực.

Điều 15. Nghỉ học tạm thời

1. forestcitymalaysias.com được quyền viết đối kháng gửi Hiệu trưởng xin nghỉhọc tạm thời và bảo lưu tác dụng đã họctrong những trường thích hợp sau:

a) Đượcđiều động vào những lực lượng vũ trang;

b) Bị ốmhoặc tai nạn đáng tiếc phải điều trị thời hạn dài, tuy thế phải tất cả giấy xác nhận của cơquan y tế cấp Quận, thị xã trở lên;

c) vày nhucầu cá nhân. Trường thích hợp này, sinh viên buộc phải học tối thiểu một học tập kỳ sinh hoạt trường,không rơi vào những trường thích hợp bị buộc thôi học phép tắc tại Điều 16 của Quy chếnày cùng phải lấy điểm trung bình phổ biến tích lũy không dưới 2,00. Thời gian nghỉhọc trong thời điểm tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được xem vào thời gian học đồng ý quyđịnh trên khoản 3 Điều 6 của quy định này.

2. Sinhviên nghỉ học tập tạm thời, lúc muốn quay trở lại học tiếp tại trường, yêu cầu viết đơn gửiHiệu trưởng ít nhất một tuần trước đó khi ban đầu học kỳ mới.

Điều16. Cảnh báo công dụng học tập, buộc thôi học

1.Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học tập kỳ, nhằm mục tiêu giúp mang đến sinhviên có công dụng học tập kém biết cùng lập phương pháp học tập mê say hợp để có thểtốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình. Câu hỏi cảnh báokết quả tiếp thu kiến thức của sinh viên được dựa trên các điều kiện sau:

a)Điểm trung bình phổ biến tích luỹ đạt bên dưới 1,20 so với sinh viên năm lắp thêm nhất,dưới 1,40 đối với sinh viên năm máy hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm trang bị bahoặc bên dưới 1,80 so với sinh viên các năm tiếp theo sau và cuối khoá;

b)Điểm trung bình chung học kỳ đạt bên dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học,dưới 1,00 so với các học tập kỳ tiếp theo;

c)Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ trên đầu khoá họcđến thời gian xét vượt quá 24 tín chỉ.

2.Sinh viên bị buộc thôi học trường hợp thuộc trong số những trường thích hợp sau đây:

a)Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường phương tiện tại khoản 3 Điều 6của quy chế này;

b) Bị kỷ vẻ ngoài lần đồ vật hai vì tại sao đi thi hộhoặc nhờ người thi hộ theo qui định tại khoản 2 Điều 29 của quy chế này hoặc bịkỷ luật ở tầm mức xoá tên khỏi danh sách sinh viên của trường.

3.Chậm nhất là 1 tháng sau khoản thời gian sinh viên có quyết định buộc thôi học, trường sẽthông báo trả về địa phương nơi sinh viên bao gồm hộ khẩu hay trú. Trường hòa hợp tạitrường sinh viên vừa theo học hoặc tại trường không giống có các chương trình đào tạoở trình độ chuyên môn thấp hơn hoặc chương trình giáo dục liên tục tương ứng, thìnhững sinh viên nằm trong diện bị buộc thôi học cách thức tại những điểm a, b khoản 2của Điều này được quyền xin xét chuyển qua các công tác đó cùng được bảo lưumột phần hiệu quả học tập ở công tác cũ. Hiệu trưởng xem xét đưa ra quyết định việccho phép gửi chương trình căn cứ vào tiêu chí được giao và cho bảo lưu giữ kếtquả học tập tập so với từng trường hợp thế thể.

Xem thêm: Xem Phim As The Gods Will Vietsub, Phim Trò Chơi Sinh Tồn (2014) Hd Vietsub

Điều17. Học đồng thời hai chương trình

1.Học đồng thời hai chương trình giành cho sinh viên tất cả đủ điều kiện theo quy địnhtại khoản 2 Điều này và mong muốn đăng ký học thêm một công tác thứ nhì đểkhi tốt nghiệp được trung học phổ thông văn bằng.

2.Điều kiện để học đồng thời hai chương trình:

a)Ngành huấn luyện chính ở lịch trình thứ hai bắt buộc khác ngành đào tạo chính ởchương trình thứ nhất;

b)Sau khi đã hoàn thành học kỳ thứ nhất năm học trước tiên của công tác thứ nhấtvà sinh viên ko thuộc diện xếp hạng học lực yếu;

c)Trong quy trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, trường hợp điểm trung bìnhchung học tập kỳ đạt dưới 2,00 thì yêu cầu dừng học thêm chương trình thứ nhì ở học tập kỳtiếp theo.

3.Thời gian buổi tối đa được phép học so với sinh viên học đồng thời hai chương trìnhlà thời hạn tối đa luật cho công tác thứ nhất, điều khoản tại khoản 3 Điều6 của quy định này. Khi học chương trình thiết bị hai, sinh viên được bảo lưu điểmcủa đa số học phần bao gồm nội dung và cân nặng kiến thức tương đương có trongchương trình lắp thêm nhất.

4. forestcitymalaysias.com chỉđược xét giỏi nghiệp công tác thứ hai, nếu bao gồm đủ điều kiện xuất sắc nghiệp ởchương trình trang bị nhất.

Điều 18. đưa trường

1. Sinh viên được xét chuyển trườngnếu có những điều kiện sau đây:

a) Trong thời gian học tập, giả dụ giađình chuyển chỗ cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, quan trọng phảichuyển mang đến trường gần vị trí cư trú của mái ấm gia đình để dễ dàng trong học tập tập;

b) Xin chuyển đến trường bao gồm cùngngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên sẽ học;

c) Được sự chấp nhận của Hiệu trưởngtrường xin đưa đi và trường xin đưa đến;

d) không thuộc một trong số trườnghợp ko được phép chuyển trường lao lý tại khoản 2 Điều này.

2. Sinh viên không được phép chuyểntrường trong những trường vừa lòng sau:

a)Sinh viên đã tham gia kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, tuy nhiên không trúngtuyển vào trường hoặc có hiệu quả thi thấp hơn điểm trúng tuyển chọn của trường xinchuyển đến;

b)Sinh viên trực thuộc diện nằm xung quanh vùng tuyển giải pháp của trường xin chuyển đến;

c)Sinh viên năm đầu tiên và năm cuối khóa;

d)Sinh viên đang trong thời hạn bị kỷ lao lý từ cảnh cáo trở lên.

3.Thủ tục gửi trường:

a)Sinh viên xin chuyển trường nên làm làm hồ sơ xin gửi trường theo hiện tượng củanhà trường;

b)Hiệu trưởng trường gồm sinh viên xin chuyển đến quyết định mừng đón hoặc khôngtiếp nhận; đưa ra quyết định việc học tập liên tục của sinh viên, công nhận các họcphần nhưng sinh viên chuyển cho được biến đổi kết quả cùng số học tập phần bắt buộc học bổsung, trên cơ sở đối chiếu chương trình làm việc trường sinh viên xin đưa đi vàtrường xin đưa đến.

ChươngIII

KIỂMTRA VÀ THI HỌC PHẦN

Điều 19. Đánh giá bán học phần

1. Đối với các học phần chỉ tất cả lýthuyết hoặc tất cả cả lý thuyết và thực hành: tùy theo tính hóa học của học tập phần, điểmtổng hợp reviews học phần (sau đây điện thoại tư vấn tắt là điểm học phần) được xem căn cứvào 1 phần hoặc toàn bộ các điểm reviews bộ phận, gồm những: điểm kiểm trathường xuyên vào qúa trình học tập; điểm reviews nhận thức và cách biểu hiện thamgia thảo luận; điểm nhận xét phần thực hành; điểm siêng cần; điểm thi giữa họcphần; điểm tiểu luận cùng điểm thi chấm dứt học phần, trong các số đó điểm thi kết thúchọc phần là đề xuất cho phần đa trường hòa hợp và gồm trọng số không bên dưới 50%.

vấn đề lựa chọn các vẻ ngoài đánh giábộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ phận, tương tự như cách tính điểm tổnghợp reviews học phần bởi giảng viên đề xuất, được Hiệu trưởng phê coi sóc và phảiđược khí cụ trong đề cương cụ thể của học phần.

2. Đối với những học phần thực hành:Sinh viên cần tham dự không hề thiếu các bài bác thực hành. Điểm trung bình cộng của điểmcác bài thực hành trong học kỳ được gia công tròn mang đến một chữ số thập phân là điểmcủa học tập phần thực hành. Môn thực hành không tổ chức thi xong học phần.

3. Giáo viên phụ trách học phầntrực tiếp ra đề thi, đề bình chọn và cho điểm đánh giá bộ phận, trừ bài xích thi kếtthúc học phần.

Điều 20. Tổ chức triển khai kỳ thi ngừng họcphần

Cuối mỗi học kỳ, trường tổ chức mộtkỳ thi bao gồm và một kỳ thi phụ. Kỳ thi phụ giành riêng cho những sinh viên không thamdự kỳ thi chính, có học phần bị điểm F làm việc kỳ thi bao gồm hoặc sinh viên tất cả họcphần được điểm D muốn thi cải thiện và được tổ chức nhanh nhất có thể là nhị tuần sau kỳthi chính. Vào kỳ thi phụ sinh viên ko được giải quyết vắng thi với bất kỳlý vì chưng nào.

Điều 21. Ra đề thi, bề ngoài thi,chấm thi và mốc giới hạn được dự thi xong xuôi học phần

1. Đề thi chấm dứt học phần cần phùhợp với câu chữ học phần đã hình thức trong chương trình. Câu hỏi ra đề thi hoặclấy từ bank đề thi được thực hiện theo giải pháp của Hiệu trưởng.

2. Hình thức thi kết thúc học phầncó thể là thi viết (trắc nghiệm hoặc từ luận), vấn đáp, viết tè luận, làm cho bàitập lớn, hoặc phối kết hợp giữa các bề ngoài trên. Hiệu trưởng duyệt các hình thứcthi phù hợp cho từng học phần.

3. Bài toán chấm thi ngừng các họcphần chỉ có lý thuyết và việc chấm đái luận, bài tập lớn cần do nhì giảngviên đảm nhiệm.

4. Thi vấn đáp ngừng học phầnphải do hai giảng viên thực hiện. Điểm thi vấn đáp được công bố công khai saumỗi buổi thi. Vào trường thích hợp hai giáo viên chấm thi không thống độc nhất đượcđiểm chấm thì các giảng viên chấm thi trình trưởng cỗ môn hoặc trưởng khoa quyếtđịnh.

các điểm thi dứt học phần vàđiểm học phần phải ghi vào bảng điểm theo chủng loại thống độc nhất vô nhị của trường, bao gồm chữ kýcủa cả hai giáo viên chấm thi và làm thành cha bản. Một bạn dạng lưu tại Trung tâmKhảo thí, một bạn dạng gửi về văn phòng khoa và một bạn dạng gửi về phòng huấn luyện củatrường, lừ đừ nhất 1 tuần sau khi kết thúc chấm thi học tập phần.

5. forestcitymalaysias.com vắng mặt trong kỳ thikết thúc học phần, nếu không có lý do chính đại quang minh coi như đã tham dự cuộc thi một lần vàphải thừa nhận điểm 0 sinh sống kỳ thi chính. Phần đa sinh viên này khi được trưởng khoa chophép được tham dự cuộc thi một lần nghỉ ngơi kỳ thi phụ ngay tiếp nối (nếu có).

6. forestcitymalaysias.com vắng phương diện có nguyên nhân chínhđáng ngơi nghỉ kỳ thi chính, ví như được trưởng khoa mang lại phép, được tham gia dự thi ở kỳ thi phụngay sau đó, điểm thi chấm dứt học phần được xem là điểm thi lần đầu. Trườnghợp thi không đạt vào kỳ thi phụ hầu như sinh viên này sẽ nên học lại sống cáchọc kỳ sau hoặc học tập kỳ phụ.

Điều 22. Phương pháp tính điểm đánh giá bộphận, điểm học tập phần

1. Điểm tiến công giá bộ phận và điểm thikết thúc học tập phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 cho 10), có tác dụng tròn mang lại mộtchữ số thập phân. Mỗi học tập phần tất cả tối thiểu 2 điểm nhận xét quá trình và 1 điểmthi cuối học phần. Điểm học phần gồm thể bao hàm các điểm thành phần sau:

-Điểm kiểmtra giữa kỳ;

-Điểm đánhgiá thừa trình, mức độ tham gia vận động giảng dạy học tập;

-Điểm thựchành của từng bài/ phần thí nghiệm, xuất xắc thi thí nghiệm;

-Điểm bàitập lớn, đái luận;

-Điểm thicuối kỳ;

-Điểm bảo vệthực tập, đồ dùng án môn học, đồ dùng án/ khóa luận xuất sắc nghiệp.

-Điểm tự cáccơ sở thực tập (doanh nghiệp).

Trọngsố của điểm thi cuối học tập phần chiếm tốithiểu 50%, tối đa 70% điểm nhận xét học phần.

2. Điểm học tập phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánhgiá bộ phận của học tập phần nhân cùng với trọng số tương ứng.

Điểm học phần có tác dụng tròn mang đến một chữ số thập phân, sau đóđược gửi thành điểm chữ như sau:

Loại

Thang điểm

chính thức hệ 10

Thang điểm hệ 4

Điểm số

Điểm chữ

Đạt

Từ 8,5 mang lại 10,0

4,0

A

Từ 8,1 mang lại 8,4

3,5

B+

Từ 7,0 mang đến 8,0

3,0

B

Từ 6,1 cho 6,9

2,5

C+

Từ 5,5 cho 6,0

2,0

C

Từ 5,1 cho 5,4

1,5

D+

Từ 4,0 cho 5,0

1,0

D

Không đạt

4,0

0,0

F

3. Câu hỏi xếp loại các mức điểm A, B+, B, C+,C, D+, D, F được áp dụng cho những trường phù hợp sau đây:

a) Đốivới đa số học phần mà lại sinh viên đã tất cả đủ điểm reviews bộ phận, tất cả trườnghợp bỏ học, bỏ kiểm soát hoặc bỏ thi không tồn tại lý do nên nhận điểm 0;

b)Chuyển thay đổi từ nút điểm I qua, sau thời điểm đã gồm các tác dụng đánh giá phần tử màtrước đó sinh viên được giảng viên chất nhận được nợ;

c) Chuyểnđổi từ các trường phù hợp X qua.

4. Bài toán xếp loại ở tầm mức điểm F ngoài những trường hòa hợp nhưđã nêu ngơi nghỉ khoản 3 Điều này, còn áp dụng cho trường đúng theo sinh viên vi phạm luật nội quythi, có quyết định phải thừa nhận mức điểm F.

5. Việcxếp một số loại theo nấc điểm I được áp dụng cho những trường thích hợp sau đây:

a) Trongthời gian học tập hoặc trong thời hạn thi xong học kỳ, forestcitymalaysias.com bị nhỏ xíu hoặctai nạn bắt buộc dự bình chọn hoặc thi, nhưng nên được trưởng khoa mang đến phép;

b) Sinh viên thiết yếu dự soát sổ bộphận hoặc thi bởi vì những vì sao khách quan, được trưởng khoa chấp thuận.

Trừ những trường hợp quan trọng do Hiệu trưởng quy định,trước khi bắt đầu học kỳ new kế tiếp, sinh viên nhận mức điểm I nên trả xongcác nội dung kiểm tra bộ phận còn nợ nhằm được đưa điểm. Trường vừa lòng sinh viênchưa trả nợ và chưa chuyển điểm tuy thế không rơi vào trường hòa hợp bị buộc thôi họcthì vẫn được học tập tiếp ở các học kỳ kế tiếp.

6. Việc xếp nhiều loại theo mức điểm X được áp dụng đối vớinhững học phần mà phòng huấn luyện của trường không nhận được báo cáo kết quả họctập của sinh viên từ khoa gửi lên.

7. Cam kết hiệu R được áp dụng cho những trường phù hợp sau:

a) Điểmhọc phần được nhận xét ở những mức điểm A, B, C, D trong đợt đánh giá đầu học tập kỳ(nếu có) so với một số học phần được phép thi sớm để giúp sinh viên học vượt.

b) Nhữnghọc phần được thừa nhận kết quả, lúc sinh viên đưa từ ngôi trường khác cho hoặcchuyển thay đổi giữa các chương trình.

Điều 23.Cách tính điểm vừa đủ chung

1. Để tính điểm trung bình thông thường học kỳ và điểm trungbình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học tập phần cần được quy đảo qua điểmsố như sau:

A tương xứng với 4

B+ tương xứng với 3,5

B tương ứng với 3

C+ tương ứng với 2,5

C tương ứng với 2

D+ tương ứng với 1,5

D tương xứng với 1

F khớp ứng với 0

2. Điểm trung bình thông thường học kỳ vàđiểm trung bình phổ biến tích lũy được xem theo cách làm sau và được làm trònđến 2 chữ số thập phân:

A=(a1*n1+...+am*nm)/(n1+...+nm)

trong đó:

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trungbình tầm thường tích lũy

ai làđiểm của học tập phần máy i

ni làsố tín chỉ của học phần sản phẩm i

mlà tổng số học phần.

Điểmtrung bình tầm thường học kỳ để xét học tập bổng, khen thưởng sau mỗi học tập kỳ chỉ tínhtheo tác dụng thi ngừng học phần ở lần thi thiết bị nhất. Điểm trung bình chunghọc kỳ với điểm trung bình phổ biến tích lũy nhằm xét thôi học, xếp hạng học lực sinhviên cùng xếp hạng xuất sắc nghiệp được xem theo điểm thi chấm dứt học phần cao nhấttrong những lần thi.

Chương IV

XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Điều 24.Thực tập cuối khóa, làm cho đồ án, khoá luận tốt nghiệp hoặc thi một số trong những học phầnchuyên môn

1. Đầu học tập kỳ cuối khoá, các sinh viên được đk làmđồ án, khoá luận giỏi nghiệp hoặc học thêm một trong những học phần trình độ được quyđịnh như sau:

a) làm cho đồ án, khoá luận tốt nghiệp: phụ thuộc vào điều kiệncán bộ giảng viên cơ hữu từng khoa (Cán bộ giảng viên trình độ Thạc sĩ trở lên,đúng chăm ngành và mỗi cán bộ giảng viên cơ hữu phía dẫn không quá 4 sinhviên trong học tập kỳ), đã xét danh sách sinh viên được gia công đồ án, khóa luận tốtnghiệp theo công dụng học tập, trường hợp các sinh viên có cùng tác dụng học tậpsẽ xét thêm hiệu quả rèn luyện. Đồ án, Khóa luận xuất sắc nghiệp có trọng lượng 7 tínchỉ cho trình độ chuyên môn Đại học và 5 tín chỉ cho trình độ Cao đẳng

b) Học cùng thi mộtsố học tập phần siêng môn: sinh viên không được giao làm đồ án, khoá luận tốtnghiệp phải đk học thêm một số học phần chuyên môn, nếu chưa tích lũy đủsố tín chỉ khí cụ cho chương trình.

2. Tùy theo điềukiện của ngôi trường và đặc điểm của từng ngành đào tạo, Hiệu trưởng quy định:

a) những điều kiện đểsinh viên được đăng ký làm đồ dùng án hoặc khoá luận giỏi nghiệp theo khoản 1 điềunày

b) thời hạn thựchiện khoá luận là một trong những học kỳ ở đầu cuối của khoá học. Trường hợp đề tài rất cần được làmthí nghiệm kéo dãn thì cán bộ hướng dẫn có thể giao chủ đề sớm hơn;

c) Chấm thi cuốikhóa, chấm vật án, khóa luận giỏi nghiệp được thực hiên bởi vì Hội đồng do Khoatrưởng đề xuất, Hiệu trưởng ra quyết định. Số member của từng hội đồng là bahoặc năm trong số ấy có quản trị và thư ký. Những thành viên hoàn toàn có thể là giảng viêncủa trường hoặc mời cán cỗ khoa học tập có chuyên môn và trình độ cân xứng bên ngoài;

d) trách nhiệm củagiảng viên hướng dẫn; nhiệm vụ của bộ môn và khoa đối với sinh viên trongthời gian làm đồ án, khoá luận giỏi nghiệp vì chưng Khoa trưởng những khoa đề xuất, Hiệutrưởng ra Quyết định

e) forestcitymalaysias.com đạtđầy đủ những điều khiếu nại về ngoại ngữ, Tin học, giáo dục đào tạo Quốc phòng, giáo dục đào tạo Thểchất, các khả năng mềm theo quy định, không có học phần còn nợ (điểm F), hoànthành kỳ thi tốt nghiệp chính trị cuối khóa và tác dụng rèn luyện xếp nhiều loại đạt.

3. Đối với một số trong những ngành đào tạo yên cầu phải dành nhiềuthời gian cho thí nghiệm hoặc khảo sát điều tra để sinh viên ngừng đồ án, khoá luậntốt nghiệp, trường có thể bố trí thời gian có tác dụng đồ án, khoá luận xuất sắc nghiệp kếthợp với thời gian thực tập trình độ cuối khoá.

Điều 25. Đánh giá thiết bị án, khoá luận xuất sắc nghiệp

1. Việc reviews mỗi đồ dùng án, khóa luận xuất sắc nghiệp nên doít độc nhất 2 giảng viên đảm nhiệm, dưới bề ngoài chấm điểm theo phiếu chấm đượcthiết kế sẵn.

2. Điểm của thứ án, khoá luận tốt nghiệp được chấm theothang điểm 10. Điểm đồ vật án, khoá luận giỏi nghiệp được xem vào điểm trung bìnhchung tích lũy của toàn khoá học.

3. Sinh viên có đồ án, khoá luận giỏi nghiệp bị điểm F,phải đk làm lại đồ vật án, khóa luận xuất sắc nghiệp; hoặc phải đk học thêmmột số học phần trình độ để vậy thế, làm sao cho tổng số tín chỉ tích lũy của chươngtrình học đạt theo quy định.

Điều 26. Thực tập cuối khoá vàđiều khiếu nại xét tốt nghiệp của một số ngành đào tạo và huấn luyện đặc thù

Đối với một sốngành huấn luyện và giảng dạy đặc thù ở trong các nghành nghề dịch vụ Nghệ thuật, kiến trúc, y tế, thể dục thể thao -Thể thao, Hiệu trưởng chính sách nội dung, hình thức thực tập cuối khoá; hìnhthức chấm đồ gia dụng án, khoá luận giỏi nghiệp; đk xét và công nhận giỏi nghiệpphù hòa hợp với đặc điểm các công tác của trường.

Điều27. Điều khiếu nại xét tốt nghiệp với công nhận giỏi nghiệp

1. forestcitymalaysias.com được trường xét với công nhận xuất sắc nghiệp khicó đủ các điều khiếu nại sau:

a) cho đến thời điểm xét xuất sắc nghiệp không trở nên truy cứutrách nhiệm hình sự hoặc không vẫn trong thời hạn bị kỷ luật ở tầm mức đình chỉhọc tập;

b) Tích lũy đầy đủ số học tập phần và khối lượng của chương trìnhđào tạo nên quy định trên Điều 2 của quy định này;

c) Điểm trung bình tầm thường tích lũy của toàn khóa đào tạo đạttừ 2,00 trở lên;

d) Thỏa mãn một số trong những yêu cầu về nước ngoài ngữ, Tin học, Giáodục Quốc phòng, giáo dục đào tạo Thể chất, các khả năng mềm khác theo quy định, không cóhọc phần còn nợ (điểm F), và công dụng rèn luyện xếp các loại đạt (đối với sinh viênchính quy);

e) xong xuôi nghĩa vụ tài chủ yếu theo nguyên tắc củatrường.

f) Có đối chọi gửi Phòng giảng dạy đề nghị được xét xuất sắc nghiệptrong trường hợp đủ điều kiện xuất sắc nghiệp mau chóng hoặc muộn so với thời gian thiếtkế của khoá học.

2. Sau mỗi học kỳ, Hội đồng xét tốtnghiệp căn cứ những điều kiện công nhận tốt nghiệp khí cụ tại khoản 1 Điều nàyđể lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện xuất sắc nghiệp.

Hội đồngxét xuất sắc nghiệp trường vì chưng Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷquyền làm chủ tịch, trưởng phòng đào tạo và huấn luyện làm Thư ký và những thành viên là cáctrưởng khoa chuyên môn, trưởng phòng công tác sinh viên.

3. Căn cứ đề nghị của Hội đồng xéttốt nghiệp, Hiệu trưởng ký đưa ra quyết định công nhận giỏi nghiệp cho rất nhiều sinh viênđủ điều kiện tốt nghiệp.

Điều 28.Cấp bằng giỏi nghiệp, bảo lưu công dụng học tập, chuyển chương trình đào tạo và giảng dạy và chuyển loại hình đào chế tạo

1. Bằng xuất sắc nghiệp đại học, cao đẳng được cấp cho theo ngànhđào tạo thiết yếu (đơn ngành hoặc tuy vậy ngành). Hạng xuất sắc nghiệp được xác minh theođiểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học, như sau:

a)Loại xuất sắc: Điểm vừa phải chungtích lũy trường đoản cú 3,60 cho 4,00;

b)Loại giỏi: Điểmtrung bình phổ biến tích lũy trường đoản cú 3,20 mang đến 3,59;

c) nhiều loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy trường đoản cú 2,50 mang lại 3,19;

d) một số loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy tự 2,00 đến2,49.

2. Hạngtốt nghiệp của không ít sinh viên có tác dụng học tập toàn khoá nhiều loại xuất dung nhan vàgiỏi có khả năng sẽ bị giảm đi một mức, giả dụ rơi vào một trong những trong các trường đúng theo sau:

a) Cókhối lượng của những học phần phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quyđịnh đến toàn chương trình;

b) Đã bịkỷ pháp luật từ nút cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

3. Kếtquả học hành của sinh viên cần được ghi vào bảng điểm theo từng học tập phần. Trongbảng điểm còn yêu cầu ghi siêng ngành (hướng chuyên sâu) hoặc ngành phụ (nếu có).

4. Nếu hiệu quả học tập của sinh viênthỏa mãn những chính sách tại khoản 1 Điều 27 của quy định này so với một sốchương trình đào tạo tương ứng với những ngành đào tạo khác nhau, thì sinh viênđược cấp những bằng tốt nghiệp không giống nhau tương ứng với các ngành huấn luyện và giảng dạy đó.

5. Sinhviên còn nợ chứng chỉ giáo dục quốc chống và giáo dục và đào tạo thể chất, nhưng đã không còn thờigian tối đa được phép học, trong thời hạn 5 năm tính từ thời điểm ngày phải xong xuôi học,được về bên trường trả nợ để có đủ đk xét giỏi nghiệp.

6. Sinhviên không tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận về những học phần đang học trongchương trình của trường. Mọi sinh viên này nếu gồm nguyện vọng, được quyền làmđơn xin chuyển sang các chương trình đào tạo và giảng dạy thấp rộng của trường.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 29.Xử lý kỷ luật so với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra

1. Trongkhi dự soát sổ thường xuyên, sẵn sàng tiểu luận, bài tập lớn, thi giữa họcphần, thi xong xuôi học phần, sẵn sàng đồ án, khoá luận xuất sắc nghiệp, trường hợp vi phạmquy chế, sinh viên sẽ ảnh hưởng xử lý kỷ khí cụ với từng học tập phần vẫn vi phạm.

2. Sinhviên đi thi hộ hoặc nhờ bạn khác thi hộ, phần đông bị kỷ luật ở tầm mức đình chỉ họctập một năm so với trường hợp vi phạm luật lần trước tiên và buộc thôi học đối vớitrường hợp vi phạm luật lần đồ vật hai.

3. Trừ trường hợp như khí cụ tạikhoản 2 của Điều này, nấc độ không nên phạm và khung cách xử trí kỷ luật đối với sinh viênvi phạm được thực hiện theo các quy định của quy định tuyển sinh tương ứng.