Hàm IF là giữa những hàm phổ biến và đặc biệt quan trọng nhất trong excel. Bạn dùng hàm để yêu mong Excel kiểm tra một điều kiện và trả về một cực hiếm nếu đk được đáp ứng, hoặc trả về một giá trị khác nếu điều kiện đó không được đáp ứng.

Bạn đang xem: Hàm điều kiện trong excel 2010

Trong bài viết này, forestcitymalaysias.com học tập Excel Online sẽ mày mò về cú pháp cùng cách sử dụng hàm IF thông dụng trong Excel, tiếp nối sẽ gồm cái quan sát sâu hơn bằng các ví dụ về công thức mà hi vọng là sẽ có ích cho cả những người mới cần sử dụng Excel và những người có gớm nghiệm.


Những vấn đề cần nhớ về hàm IF vào Excel:Cách áp dụng hàm IF vào Excel và các ví dụ:Hàm IF vào văn bản:Ví dụ về công thức hàm IF mang lại ngày, tháng:

Cú pháp hàm IF và giải pháp dùng:

Hàm IF là trong những hàm logic cho phép đánh giá chỉ một điều kiện nhất định với trả về quý giá mà các bạn chỉ định nếu đk là TRUE với trả về một quý hiếm khác nếu đk là FALSE

Cú pháp đến hàm IF như sau:

IF (logical_test, , )Như chúng ta thấy, hàm IF có 3 tham số, tuy thế chỉ bao gồm tham số thứ nhất là bắt buộc phải có, còn 2 tham số sót lại là không bắt buộc

logical_test: là một giá trị tốt biểu thức ngắn gọn xúc tích có giá trị TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai). Cần phải có. Đối với tham số này, chúng ta có thể chỉ rõ đó là cam kết tự, ngày tháng, con số hay bất kể biểu thức đối chiếu nào.

Ví dụ: Biểu thức súc tích của bạn cũng có thể là hoặc B1=”sold”, B110.

Value_if_true: Là giá chỉ trị nhưng mà hàm đang trả về trường hợp biểu thức súc tích cho quý hiếm TRUE hay nói theo một cách khác là điều kiện thỏa mãn. Không sẽ phải có.

Ví dụ: phương pháp sau vẫn trả về tự “Good” nếu quý giá ở ô B1 lớn hơn 10: =IF(B1>10, “Good”)


*

*

Value_if_false: là giá chỉ trị nhưng mà hàm đã trả về ví như biểu thức logic cho giá trị FALSE hay nói theo một cách khác là đk không thỏa mãn. Không sẽ phải có.

Ví dụ: nếu khách hàng thêm trở nên thứ 3 là “Bad” vào công thức ở lấy ví dụ như trên, nó đã trả về tự “Good” nếu cực hiếm ở vào ô B1 to hơn 10, còn nếu trái lại thì giá trị trả về đang là “Bad”:

=IF(B1>10, "Good", "Bad")

*

Những vấn đề cần nhớ về hàm IF vào Excel:

Mặc dù hai biến ở đầu cuối trong hàm IF là không bắt buộc nhưng công thức hoàn toàn có thể trả về phần đông giá trị không muốn đợi nếu bạn không nắm vững những nguyên tắc cơ bản nhất

1. Nếu như như value_if_true bị bỏ qua

Nếu value_if_true bị bỏ qua trong công thức IF (ví dụ chỉ có dấu yêu cầu sau logical_test), thì hàm IF sẽ trả về kết quả là 0 nếu đk chính được đáp ứng. Đây là ví dụ:

=If(B1>10,,”Bad”)Nếu bạn không muốn hàm If của bản thân mình không hiển thị bất cứ điều gì khi điều kiện thỏa, hãy nhập 2 lần dấu nhấy trong tham số đồ vật 2 như thế này:

=If(B1>10,””,”Bad”). Về cơ bản, trường thích hợp này hàm if đã trả về chuỗi trống.

*

2. Ví như như value_if_false bị bỏ qua

Nếu bạn không quan tâm đến điều gì sẽ xảy ra nếu điều kiện quy định không được đáp ứng, chúng ta có thể bỏ qua biến đổi thứ 3 trong phương pháp hàm IF, vấn đề đó sẽ dẫn đến kết quả như sau

Nếu biểu thức ngắn gọn xúc tích được cho rằng FALSE và thông số value_if_false bị bỏ qua (chỉ có một giá trị duy độc nhất ứng với tham số value_if_false) thì hàm IF vẫn trả về giá trị FALSE. Đây quả là 1 điều không muốn phải ko nào?

Đây là 1 trong những ví dụ mang lại công thức

=IF(B1>10, "Good")Nếu chúng ta đặt vệt phẩy sau tham số value_if_true thì hàm IF sẽ trả về giá bán trị bằng 0, điều này có nghĩa rằng quý giá trả về không cân xứng với cách làm =IF(B1>10, “Good”,).

Lần nữa, vì sao thuyết phục nhất để đặt “” trong thông số thứ bố là bạn sẽ nhận quý hiếm rỗng nếu điều khiện không vừa lòng =IF(B1>10, “Good”, “”).

*

3. Tạo nên hàm IF hiện tại lên giá trị TRUE hoặc FALSE

Nếu như bạn có nhu cầu các cách làm Excel rất có thể hiện lên những giá trị xúc tích như TRUE hoặc FALSE lúc một điều kiện nhất định được vừa lòng thì các bạn phải gõ TRUE trong ô tham số value_if_true. Ô value_if_false rất có thể điền vào là FALSE hoặc để trống. Đây là 1 trong những ví dụ cho phương pháp trên:

=IF(B1>10, TRUE, FALSE)hoặc

=IF(B1>10, TRUE)

*
Lưu ý. Nếu như bạn muốn hàm IF trả về quý hiếm TRUE với FALSE như giá bán trị ngắn gọn xúc tích (Boolean) mà công thức excel khác hoàn toàn có thể nhận dạng thì chúng ta cần bảo vệ rằng không đặt nó trong lốt ngoặc kép. Tín hiệu của một Boolean trong một ô như chúng ta có thể thấy vào hình minh họa trên.

Nếu bạn muốn giá trị “TRUE” cùng “FALSE” là ký kết tự thì nên đặt chúng trong lốt ngoặc kép. Trong trường vừa lòng này, cực hiếm được trả về sẽ nằm bên cạnh trái và được format là dạng General. Không tồn tại công thức Excel nào dấn dạng “TRUE” và “FALSE” là giá bán trị xúc tích cả.

4. Tạo cho hàm IF hiển thị một phép toán và trả về một kết quả

Thay vị trả về một gái trị nhất định thì bạn có thể làm cho phương pháp hàm IF kiểm tra điều kiện đưa ra, đo lường và tính toán một phương pháp toán và trả về giá trị dựa trên tác dụng của phép toán đó. Bạn triển khai điều này bằng phương pháp dử dụng các công thức sô học hoặc các hàm khác của Excel vào ô thông số value_if_true và /hoặc value_if_false. Dưới đấy là một vài lấy ví dụ điển hình:

Ví dụ 1:

=IF(A1>B1, C3*10, C3*5)Công thức đối chiếu giá trị trong cột A1 và B1, cùng nếu quý giá trong cột A1 lớn hơn trong cột B1 thì tác dụng sẽ là việc nhân quý hiếm trong ô C3 với C10, còn trái lại sẽ nhân cùng với 5

Ví dụ 2:

=IF(A1B1, SUM(A1:D1), "")Công thức sẽ đối chiếu giá trị trong số ô A1 cùng B1, nếu quý hiếm trong ô A1 không bằng B1 thì bí quyết sẽ trả về quý giá là tổng của tất cả các quý hiếm từ ô A1 tới D1, ngược lại thì sẽ là 1 chuỗi ký tự rỗng.

Cách sử dụng hàm IF vào Excel và các ví dụ:

Bây giờ các bạn đã rất gần gũi với cú pháp của hàm IF, hãy xem xét một vài ví dụ về phương pháp và khám phá cách áp dụng hàm IF như là một trong hàm giám sát và đo lường trong Excel

Công thức lấy ví dụ về hàm IF được cho phép so sánh số học như: béo hơn, bé dại hơn, bằng

Việc áp dụng hàm IF với các giá trị số dựa vào việc sử dụng các toán tử so sánh khác biệt để biểu đạt các điều kiện của bạn. Các bạn sẽ tìm thấy danh sách không hề thiếu các toán tử ngắn gọn xúc tích được minh họa bằng các ví dụ về phương pháp trong bảng dưới đây.

Điều kiệnToán tửVí dụ về công thứcMô tả
Lớn hơn>=IF(A2>5, “OK”,)Nếu số trong ô A2 to hơn 5 thì phương pháp sẽ trả về quý hiếm là “OK”, ngược lại thì trả về 0
Nhỏ hơn=IF(A25, “Wrong number”, “OK”)Nếu số trong ô A2 khác 5 thì phương pháp sẽ trả về giá trị là “Wrong Number”, ngược lại thì sẽ hiển thị “OK”
Lớn hơn hoặc bằng>==IF(A2>=5, “OK”, “Poor”)Nếu số vào ô A2 lớn hơn hoặc bởi 5 thì công thức sẽ trả về giá trị là “OK”, trái lại thì vẫn hiển thị “Poor”
Nhỏ hơn hoặc bằng

Hình minh họa sau đây thể hiện công dụng của việc đối chiếu “lớn hoăn hoặc bằng”

*

Hàm IF trong văn bản:

Nhìn chung, khi bạn viết cách làm hàm IF cho các giá trị văn bạn dạng thay vì các toán tử “bằng” hoặc “không bằng” thì hãy theo dõi một vài ba ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1. Phương pháp hàm IF không sáng tỏ chữ hoa tuyệt chữ thường cho những ký tự

Giống như nhiều phần các tác dụng của Excel, hàm IF được khoác định không phân minh chữ hoa tốt chữ thường. Điều này còn có nghĩa rằng các biểu thức lô ghích có chứa cam kết tự không thể rõ ràng được kiểu dáng chữ hoa tuyệt thường trong phương pháp hàm IF

Ví dụ, cách làm hàm IF dưới đây trả về cực hiếm “Yes” hoặc “No” dựa vào trạng thái ship hàng (cột C)

=IF(C2="delivered", "No", "Yes")Công thức này thể hiện rằng Excel vẫn trả về “No” giả dụ một ô trong cột C bao hàm từ “Delivered”, còn trái lại thì vẫn trả về “Yes”. Không đặc biệt quan trọng là các bạn gõ từ bỏ “Delivered” ra làm sao trong thông số biểu thức súc tích – “delivered”, “Delivered”, tốt “DELIVERED”. Cũng không đặc biệt quan trọng liệu từ bỏ “Delivered” được viết hoa giỏi thường làm việc trong bảng, như minh họa trong hình dưới đây.

Xem thêm: Những Câu Chuyện Tình Yêu Cảm Động Nhất, Những Câu Chuyện Tình Yêu Trên Vnexpress

*

Một giải pháp khác để có được một kết quả đúng đắn hơn kia là sử dụng phép so sánh “không bằng” cùng tráo đổi hai tham số value_if_truevalue_if_false

=IF(C2"delivered", "Yes", "No")Ví dụ 2. Phương pháp hàm IF sáng tỏ chữ hoa tuyệt chữ thường cho các ký tựNếu như bạn có nhu cầu tạo một biểu thức xúc tích có sáng tỏ kiểu chữ hoa tốt thường thì dùng phối hợp hàm IF với hàm EXACT bằng cách so sánh nhì chuỗi quý giá và trả về TRUE nếu xâu đúng, trái lại thì trả về FALSE. Tuy nhiên hàm EXACT gồm sự rõ ràng hoa xuất xắc thường nhưng mà vẫn bỏ lỡ sự khác hoàn toàn về định dạng.

Bạn sử dụng hàm EXACT bằng phương pháp như sau:

=IF(EXACT(C2,"DELIVERED"), "No", "Yes")Biểu thức lô ghích bạn vận dụng và “DELIVERED” là cực hiếm văn bạn dạng in hoa mà các bạn phải hiện thị một cách đúng mực tương ứng với cột C.

*

Một cách dễ dàng hơn, chúng ta có thể dùng cách tham chiếu ô thay bởi tham số chứa ký kết tự sản phẩm công nghệ hai trong hàm EXACT nếu như khách hàng muốn.

Lưu ý. Khi áp dụng văn bản như một biến chuyển trong hàm IF thì nên nhớ luôn phải đi kèm với vệt ngoặc kép.

Ví dụ 3. Cách làm IF mang đến giá trị văn phiên bản với vấn đề tham chiếu từng phần

Nếu bạn muốn điều kiện mà các bạn đưa ra dựa vào việc tham chiếu từng phần hơn nhưng tham chiếu chính xác, một chiến thuật tức thì cho điều đó đó là thực hiện ký tự đại diện thay mặt (hoặc) vào biểu thức logic. Mặc dù cách tiếp cận dễ dàng và tiện lợi này sẽ không còn hoạt động. Tương đối nhiều hàm trong Excel đồng ý ký tự thay mặt đại diện nhưng hàm IF là nước ngoài lệ.

Một giải pháp khác đó là sử dụng hàm IF kết hợp với hàm ISNUMBER SEARCH (không rành mạch chữ hoa chữ thường) hoặc hàm FIND (phân biệt chữ hoa chữ thường).

Ví dụ, giả dụ việc tiến hành điều khiếu nại No là bắt buộc cho tất cả hai mục “Delivered” với “Out for delivery” thì phương pháp sau đang hiệu quả:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("deliv",C2)), "No", "Yes")

*
Chúng tôi đã áp dụng hàm SEARCH cho bí quyết trên bởi việc đối chiếu có phân biệt chữ hoa hay thường sẽ có vẻ phải chăng hơn với tài liệu đưa ra. Nếu bạn muốn đối chiếu có phân biệt chữ hoa tuyệt thường thì solo giản chỉ cần thay thay hàm SEARCH bởi hàm FIND theo cách này:

=IF(ISNUMBER(FIND("ký tự", nơi nhằm tìm kiếm)), value_if_true, value_if_false)

Ví dụ về phương pháp hàm IF mang lại ngày, tháng:

Thoạt quan sát thì bí quyết hàm IF đối cùng với ngày tháng kiểu như như đối với số và cam kết tự chúng ta vừa đề cập. Nhưng đáng tiếc là chưa phải như vậy.

Ví dụ 1. Cách làm hàm IF cho ngày tháng cùng với hàm DATEVALUE

=IF(C2Như minh họa của hình bên dưới, công thức hàm IF này quý giá ngày tháng trong cột C cùng trả về quý hiếm “Completed” trường hợp như trò chơi này diễn tra trước thời gian ngày 11 mon 11, còn trái lại thì phương pháp sẽ trả về quý giá “Coming soon”.

*

Ví dụ 2. Phương pháp hàm IF với hàm TODAY()

Với điều kiện điều kiện chúng ta đưa ra nhờ vào vào ngày tháng hiện tại tại, bạn cũng có thể dùng hàm TODAY() vào biểu thức logic. Ví dụ như:

=IF(C2Hàm IF còn có thể hiểu đều biểu thức logic phức tạp hơn như ví dụ tiếp theo:

Ví dụ 3. Công thức hàm IF không ngừng mở rộng cho tháng ngày trong vượt khứ và tương lai

Giả sử như bạn chỉ muốn đánh dấu trong khoảng tầm hơn 30 ngày tính từ thời điểm này thì bạn có thể biểu diễn biểu thức ngắn gọn xúc tích như sau A2-TODAY()>30. Công thức hoàn hảo có dạng:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", "")Để chỉ ra đầy đủ ngày đã ra mắt cách trên đây hơn 30 ngày, chúng ta cũng có thể dùng bí quyết sau:

=IF(TODAY()-A2>30, "Past date", "")

*
Nếu bạn có nhu cầu có cả hai dấu hiệu trong cùng một cột bạn sẽ cần áp dụng đến hàm IF được đan ghép như sau:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-A2>30, "Past date", ""))

*

Ví dụ về cách làm hàm IF cho dữ liệu và ô trống:

Đôi khi bạn muốn đánh vệt ô tài liệu hay ô trống một mực thì bạn cần thực hiện một trong những cách sau:

Sử dụng phối kết hợp hàm IF với ISBLANKSử dụng các biểu thức ngắn gọn xúc tích =”” (bằng ô trống) hoặc ”” (khác ô trống).

Bảng tiếp sau đây sẽ phân tích và lý giải rõ sự khác biệt giữa hai cách trên và chỉ dẫn ví dụ

Biểu thức logicMô tảVí dụ
Ô trống=””Được cho là TRUE giả dụ ô được hướng dẫn và chỉ định là ô trống, bao hàm cả các ô với độ nhiều năm xâu bằng 0.

Ngược lại cho nên FALSE

=IF(A1=””, 0, 1)

Trả về 0 giả dụ A1 là ô trống. Ngược lại thì trả về 1

Nếu A1 là 1 trong những chuỗi quý hiếm rỗng thì trả về 0

ISBLANK()Được cho là TRUE nếu ô được hướng dẫn và chỉ định là ô rông hoàn toàn – không tồn tại công thức, không có cả chuỗi quý hiếm rỗng được trả về từ cách làm khác.

Ngược lại vậy nên FALSE

=IF(ISBLANK(A1), 0, 1)

Trả lại hiệu quả giống với phương pháp trên mà lại xử lý các ô gồm độ lâu năm chuỗi bằng 0 như những ô rỗng.

Tức là, nếu như A1 chứa một chuỗi giá trị rỗng, bí quyết sẽ trả về 1.

Ô có chứa dữ liệu””Được cho rằng TRUE ví như ô chỉ định gồm chứa dữ liệu. Ngược lại thì là FALSE

Những ô với độ dài chuỗi bằng 0 vậy nên ô trống

=IF(A1””, 1, 0)

Trả về 1 ví như A1 ô có dữ liệu, trái lại thì trả về 0

Nếu A1 gồm chuỗi giá trị rỗng thì công thức trả về 0

ISBLANK()=FALSEĐược chỉ ra rằng TRUE ví như ô ấn định chưa hẳn ô rỗng. Ngược lại thì là FALSE

Ô cùng với độ lâu năm chuỗi bởi o thì là ô không rỗng

=IF(ISBLANK(A1)=FALSE, 0, 1)

Tương từ bỏ như các công thức trên, tuy nhiên trả về 1 nếu A1 có bao gồm một chuỗi quý giá rỗng

Ví dụ tiếp sau đây sẽ biểu diễn biểu thức xúc tích có cất dữ liệu/ rỗng sẽ như thế nào.

Giả sử như dữ liệu trong cột C chỉ bao gồm được sau khi đã có dữ liệu trong cột B tương xứng với trò chơi đã diễn ra thì chúng ta cũng có thể dùng phương pháp hàm IF sau để khắc ghi những game đã hoàn thành

=IF($C2"", "Completed", "")=IF(ISBLANK($C2)=FALSE, “Completed”, “”)

Vì không có độ dài chuỗi bởi 0 trong bảng đề nghị cả hai công thức đều trả về công dụng như nhau:

*

Nếu bạn muốn xem giải đáp cách thực hiện hàm IF trong Excel này bên dưới dạng video, thì mời các bạn theo dõi đoạn clip sau đây:

Ví dụ áp dụng hàm IF trong bài toán xếp loại theo điểm số

Trong ngôi trường hợp các bạn có một yêu thương cầu bố trí điểm số như sau:

Từ 5 mang đến 6.5: xếp nhiều loại trung bìnhTừ 6.5 cho 8: xếp các loại kháTừ 8 trở lên: xếp loại giỏi

giả sử điểm số phía bên trong ô A1, thì chúng ta cũng có thể viết hàm IF lồng nhau như sau:

=IF(AND(A1>=5,A1 IF(AND(A1>=6.5, A1 IF(A1>=8,"Giỏi","Không xếp loại")))

Trong trường phù hợp này, nếu bạn thấy bài toán viết hàm IF lồng nhau quá tinh vi và khó hiểu, thì chúng ta có thể tham khảo giải pháp làm khác gọn ghẽ và dễ dàng nắm bắt hơn bởi cách sử dụng hàm VLOOKUP

Như vậy với nội dung bài viết này, forestcitymalaysias.com đã chia sẻ cho các bạn cách dùng hàm IF trong Excel: phương pháp cho số, ký kết tự, dữ liệu và ô trống và một trong những các ví dụ. Ví như có ngẫu nhiên thắc mắc gì bao gồm thể phản hồi ngay dưới nội dung bài viết này để cửa hàng chúng tôi có thể giải quyết mọi thắc mắc của bạn một giải pháp sớm nhất.

Những kiến thức bạn sẽ xem thuộc khóa học: Excel trường đoản cú cơ bạn dạng tới nâng cao của học Excel Online. Khóa đào tạo và huấn luyện này cung cấp cho mình kiến thức một cách vừa đủ và có hệ thống về những hàm, các công cầm trong excel, ứng dụng excel trong công việc…