1: https://globfone.com/call-phone/ trang này mỗi ngày gọi được 1 cuộc thời gian 1 phút 5 giây

2: https://www.poptox.com/

3: https://call2friends.com/

4: https://ievaphone.com/

5: https://www.zlookup.com/ trang này mỗi ngày được gọi 2 cuộc, mỗi cuộc 58s

6: https://www.sendatext.co/ 

7: https://www.letsbrik.co/

8. https://www.letsbrik.co/ trang này 4 cuộc điện thoại tư vấn mỗi ngày, mỗi cuộc gọi kéo dãn dài 44s

Có một số ít trang ko gọi đc hoặc giới hạn thời hạn gọi, chúng ta vào những trang, dùng đc trang nào thì cần sử dụng nhé!