Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2014 

Bài 1: (1 điểm) Đọc với viết các số sau:

a/ 842,74: ……………………………………

b/ 303,128: ………………………………… 

c/ Chín trăm hai mươi tám phẩy tư trăm năm mươi sáu: ……………

d/ Bảy trăm linh năm phẩy ko trăm mười bốn: ………………… 

Bài 2: (1 điểm)

a/ 3561 m = …………km 117 kg = …………tấn 

b/ 8000 dm2 = ……….m2 1,5 giờ = ……....phút 

Bài 3: (1 điểm) diện tích s hình thang MNPQ là:

*

A. 0,9 mét vuông

B. 0,09 m2

C. 0,009 mét vuông

D. 0,18 m2

Bài 4: (1 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng: 

*

b/ Số thập phân 6,58 bằng số thập phân nào dưới đây? 

A. 6,508 B. 6,058 C. 6,580 D. 6,0058 

Bài 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào vị trí trống: 

a/ 3/5 = 3,5% b/ 4kg 70g = 470g 

c/ 46 mm = 0,046 m d/ 5342 dm2 > 0, 5342 cm2

Bài 6: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a/ 396,08 + 217,64 b/ 75,86 - 38,275

 

c/ 67,28 x 5,3 d/ 857,5 : 35

Bài 7: (1,5 điểm) Một ô tô khởi hành từ bỏ A lúc 7 giờ 15 phút và đến B cơ hội 10 giờ. Tính quãng con đường AB, biết gia tốc của xe hơi là 48 km/giờ. 

Bài 8: (1,5 điểm)

Tính diện tích mảnh khu đất hình ABCDE có size như mẫu vẽ bên.

*

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2014 

Bài 1: (1 điểm) từng ý đúng được 0,25 điểm:

a/ Tám trăm tứ mươi nhị phẩy bảy mươi bốn.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 5

b/ cha trăm linh cha phẩy một trăm hai mươi tám.

Xem thêm: Sách Giao Tiếp Thông Minh Và Tài Ứng Xử, Giao Tiếp Thông Minh Và Tài Ứng Xử

c/ 928,456

d/ 705,014

Bài 2: (1điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm

 a/ 3561 m = 3,561 km 117 kg = 0,117 tấn

 

b/ 8000 dm2 = 80m2 1,5 tiếng = 90 phút

Bài 3: (1 điểm)

Ý - B. 0,09m2

Bài 4: (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm

a/ Ý B. 3 b/ Ý C. 6,580

10

Bài 5: (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm.

a/ S b/ S c/ Đ d/ Đ

Bài 6: (2 điểm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm.

*

Bài 7: (1,5 điểm)

Bài giải

thời hạn ô tô đi tự A mang lại B là: (0,25 điểm)

10 tiếng - 7 tiếng 15 phút = 2 tiếng đồng hồ 45 phút (0,25 điểm)

2 tiếng đồng hồ 45 phút = 2,75 giờ đồng hồ (0,25 điểm)

Quãng con đường AB nhiều năm là: (0,25 điểm)

48 x 2,75 = 132 (km) (0,25 điểm)

Đáp số: 132km (0,25 điểm)

Bài 8: (1,5 điểm)

Bài giải

diện tích mảnh khu đất hình thang ABCE: (0,25 điểm)

(10 +8) x 5 : 2 = 45 (m2) (0,25 điểm)

diện tích s mảnh đất hình tam giác vuông EDC: (0,25 điểm)

6 x 8 : 2 = 24 (m2) (0,25 điểm)

diện tích s mảnh khu đất hình ABCDE: (0,25 điểm)

45 + 24 = 69 (m2) (0,25 điểm)

Đáp số: 69 m2

 

Tuyensinh247 tiếp tục update các phần tiếp sau môn Toán học tập kì 2 lớp 5, các em liên tiếp theo dõi. 

 

Nguồn Tuyensinh247