*

Bạn đang xem: Đầu năm đám cưới cuối năm thêm người

Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón rước Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ chũm nào Phận nghèo chẳng dám mong cao chỉ cần tình nghĩa cùng với nhau nếu như ai trọng điểm đầu ngỏ lời là nên giai ngẫu Mười hai nhỏ giáp em đây rứa tinh quý mùi cầm tay anh đoán trong năm này duyên lành mang lại rồi chạm mặt chồng hiền hậu đức đáng yêu và dễ thương Tuổi này vượng số lắm con mong cho vuông tròn nhờ vào anh môi giới mối mai gửi tình fan ấy quê quán chỗ nào giàu nghèo tuổi thọ bao khủng sang hèn gắng nào ? Anh ta tuổi chừng nhì mươi mấy thân quen lắm quan sát sơ em biết ngay chẳng ai lạ lẫm chàng ấy đó là anh, là anh đây ! tài năng tiên đoán như anh thiệt khôn quá trời Tình duyên mang đến em ơi duyên định sẵn rồi (Song ca: ) nhiều tiền ngày cưới vẫn vui Nghèo thì đại khái nạm thôi thế gian ai mỉm cười Đầu năm lo cưới, thời điểm cuối năm thêm người

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: "Con Chào Bố Ạ! Con Chào Mẹ Yêu!, Lời Chào Buổi Sáng

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.