Kì thi trung học phổ thông quốc gia đang tới gần nhưng các em học sinh vẫn đang loay hoay tìm phương pháp nào để giải bài bác tập hóa cấp tốc và kết quả nhất. Mong giải nhanh các bài tập trắc nghiệm hóa học, chúng ta cần sử dụng một trong những thủ thuật trong các số đó có bí quyết tính cấp tốc để tiếp cận được đáp án trong thời gian sớm nhất. Sau đây trung trung khu gia sư - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC ra mắt với chúng ta một số phương pháp tính nhanh đặc trưng để giải bài tập hóa hữu cơ.

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh hóa hữu cơ


*

1. Tính công suất phản ứng hiđro hoá anken

Tiến hành phản nghịch ứng hiđro hóa anken CnH2ntừ tất cả hổn hợp X bao gồm anken CnH2nvà H2(tỉ lệ 1:1) được tất cả hổn hợp Y thì công suất hiđro hoá là:

H% = 2 – 2Mx/My

2. Tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit solo chức no

Tiến hành làm phản ứng hiđro hóa anđehit solo chức no CnH2nO từ các thành phần hỗn hợp hơi X tất cả anđehit CnH2nO cùng H2(tỉ lệ 1:1) được tất cả hổn hợp hơi Y thì công suất hiđro hoá là:

H% = 2 – 2Mx/My

3. Tính % ankan A gia nhập phản ứng tách (bao gồm phản ứng đề hiđro hoá ankan với phản ứng cracking ankan)

Tiến hành bội phản ứng tách bóc ankan A, bí quyết C2H2n+2được hỗn hợp X có H2và những hiđrocacbon thì % ankan A sẽ phản ứng là:

A% = MA/MX– 1

4. Khẳng định công thức phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách bóc của A:

Tiến hành bội nghịch ứng bóc tách V(l) hơi ankan A, phương pháp C2H2n+2được V’hơi tất cả hổn hợp X có H2và các hiđrocacbon thì ta có:

MA= V"/V MX

5. Tính số đồng phân ancol đối kháng chức no:

Số đồng phân ancol CnH2n+2O = 2n-2 (1

6. Tính số đồng phânanđehit đối chọi chức no:

Số đồng phân anđehit CnH2nO = 2n-3 (2

7. Tính số đồng phân axit cacboxylic đối kháng chức no:

Số đồng phân axit CnH2nO2= 2n-3 (2

8. Tính số đồng phân este đối kháng chức no:

Số đồng phân este CnH2nO2= 2n-2 (1

9. Tính số ete đối kháng chức no:

Số đồng phân ete CnH2n+2O =(n – 1)( n – 2)/2

(2

10. Tính số đồng phân xeton 1-1 chức no:

Số đồng phân xeton CnH2nO =(n – 2)( n – 3)/2

(2

11. Tính số đồng phân amin đối chọi chức no:

Số đồng phân amin CnH2n +3N =2n -1 (n

Số đồng phân amin bậc 1 CnH2n +3N =2n -2

(n

12. Tính số C của ancol no hoặc ankan dựa vào phản ứng cháy:

số C của ancol no hoặc ankan = nCO2/(nH2O - nCO2)

13.Tìm phương pháp phân tử ancol no, mạch hở phụ thuộc vào tỉ lệ mol giữa ancol với O2trong bội phản ứng cháy:

Giả sử đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A, công thức CnH2n+2Oxcần k mol thì ta có:

n = (2k - 1 + x)/3( x =n )

14. Tính trọng lượng ancol 1-1 chức no (hoặc các thành phần hỗn hợp ancol 1-1 chức no) theo trọng lượng CO2và cân nặng H2O:

mancol= mH2O–mCO2/11

*Lưu ý: khối lượng ancol solo chức (hoặc tất cả hổn hợp ancol 1-1 chức no ) còn được tính:

mancol= 18nH2O – 4nCO2

15. Tính số đi, tri,tetra …, n peptit về tối đa tạo vì hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau:

Số n peptitmax= xn

16. Tính số trigilxerit tạo vày gilxerol với các axit cacboxylic béo:

Số trieste =n2.(n+1)/2

17. Tính số ete tạo bởi vì hỗn phù hợp n ancol đối chọi chức:

Số ete = n.(n + 1)/2

18. Tính khối luợng amino axit A (chứa n team -NH2và m đội -COOH) khi cho amino axit này vào dung dịch cất a mol HCl, tiếp đến cho dung dịch sau làm phản ứng chức năng vừa đầy đủ với b mol NaOH:

mA=MA.(b -a)/m

(NH2)nR(COOH)m

*Lưu ý: (A): Amino axit (NH2)nR(COOH)m.

+ HCl (1:n) muối gồm M = MA+ 36,5x.

+ NaOH (1:m) muối gồm M = MA+ 22x.

Xem thêm: For Netflix, Fate/Stay Night Ubw Doesn'T Have The Sunny Day Ova

19. Tính khối luợng amino axit A ( chứa n nhóm -NH2và m nhóm -COOH) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau đó cho hỗn hợp sau làm phản ứng công dụng vứa đầy đủ với b mol HCl:

mA=MA.(b -a)/n

(NH2)nR(COOH)m

*Lưu ý: Lysin: NH2(CH2)4CH(NH2)COOH.

Axitglutamic: H2NC3H5(COOH)2.

20. Tính số links π của hợp hóa học hữu cơ mạch hở A, phương pháp CxHyhoặc CxHyOzdựa vào mối tương quan giữa số mol CO2; H2O thu được khi đốt cháy A:

A là CxHyhoặc CxHyOzmạch hở,cháy cho nCO2– nH2O= k.nAthì A gồm số π = k +1

*Lưu ý: Hợp hóa học CxHyOzNtClucó số

πmax= (2x - y - u + t + 2)/2

21. Khẳng định công thức phân tử của một anken phụ thuộc vào phân tử khối của tất cả hổn hợp anken với H2trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng:

n =(M2 -2)M1/14(M2 - M1)

(Phản ứng hiđro hoá.)

*Lưu ý: + M1là phân tử khối hỗn hợpanken với H2ban đầu.

+ M2là phân tử khối hỗn hợp sau làm phản ứng, không làm mất màu dd Br2.

+ công thức của ankin dựa vào phản ứng hiđro hoá là:

n = (M2 -2)M1/7(M2 - M1)

Trung trung tâm gia sư NTIC

(nguồn trường đoản cú internet)


LIÊN HỆ ngay lập tức VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đưa ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC