Bài bái Phóng Sinh Cá, Chim, Ốc ❤️ Văn Khấn Phóng sanh ✔️ bài bác văn khấn phóng sinh tại nhà, xung quanh trời, rằm tháng Giêng, rằm tháng 7.

Bạn đang xem: Bài văn khấn cúng phóng sinh


Bài Khấn Phóng Sinh

Đạo Phật quan niệm, phóng sinh có nghĩa là người có thiện tâm thấy được chúng sinh bị bắt nhốt, giam cầm; chuẩn bị sửa bị ám sát thì phát lòng trường đoản cú bi tìm biện pháp cứu chuộc, giải thoát; phóng thích, cứu vớt mạng sống của chúng sinh.

Việc phóng sinh yêu cầu thành trung khu làm phúc, cứu vớt khổ, cứu vớt nạn và tình cờ chứ không nên định sẵn. Và hoàn toàn có thể làm xung quanh năm chứ không hề cứ lúc Rằm tháng Bảy tốt cúng thổ công Ông Táo. Hoàn toàn có thể phóng sinh chim, cá, tôm, cua v.v, tuyệt vời và hoàn hảo nhất không phóng sinh rùa tai đỏ vì hủy diệt môi trường. Vấn đề phóng sinh này phụ thuộc vào tín trọng tâm và điều kiện của từng gia đình, không bắt buộc.


*
Bài bái phóng sinh

Bài Khấn Phóng Sinh Đơn Giản

Chia sẻ đến chúng ta nội dung bài bác cúng phóng sinh solo giản, dễ dàng đọc.

Nam Mô người thương Tát hương Cửng Dường!


Nam Mô người tình Tát hương Cúng Dường!

Nam Mô người yêu Tát mùi hương Cúng Dường!

Nguyện mang lòng thành kính.

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất mọi mười phương.


Cúng dường ngôi tam bảo.

Thề trọn đời duy trì đạo.

Xem thêm: Nước Mắt Phụ Nữ (40/40 Lồng Tiếng), Nước Mắt Phụ Nữ

Theo từ bỏ tánh làm lành.

Cùng pháp giới chúng sanh.


Cầu Phật tự gia hộ

Tâm nhân tình đề kiên cố.

Xa bể khổ nguồn mê.

Chóng trở lại bến giác

Nam Mô bồ Tát hương thơm Cúng Dường!


Nam Mô người yêu Tát hương Cúng Dường!

Nam Mô người thương Tát hương Cúng Dường!

Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời hùng sư tác đại chứng minh.

Hôm nay có thiện nhân (tín nữ) thay danh là …………… vạc tâm thiết lập chuộc mạng các chúng sinh (tên những loài động vật) ….. đây để phóng thích.


Cúi ước ao tam bảo thường xuyên ở mọi 10 phương từ bỏ bi quang giáng đạo tràng này chứng tỏ gia hộ; cứu vãn giúp cho các chúng sinh này luôn luôn tin sâu tam bảo, thoát kiếp trầm luân, mạng căn kết thúc thác sinh vào đường lành; gặp gỡ chánh pháp tu hành sớm được giác ngộ giải thoát.

Ngưỡng nguyện bên trên tam bảo thường ở mọi 10 phương trường đoản cú bi quang giáng chứng minh gia hộ (3 lần)

Nam Mô ý trung nhân Tát mùi hương Cúng Dường!

Nam Mô ý trung nhân Tát hương thơm Cúng Dường!

Nam Mô nhân tình Tát hương thơm Cúng Dường.

Gửi cho bạn các