Ai nói với em nếu như anh là línhKhông biết nói yêu mỗi khi gần emAi nói với em tình bản thân dang dởVì đời quân nhân nhiều gian khổYêu bỏ ra cho lòng muốn chờAi nói với em quân nhân không sầu nhớKhông bao gồm trái tim say mê mộng mơAi nói với em tình người lính trẻNồng nàn nhưng các dâu bểKhông như cung lũ lời thơBa lô thay tín đồ tình yêu thương dấuĐêm tối riêng bản thân nằm gối đầuAnh thấy ghi nhớ em, anh thấy quí emƯớc mơ anh là trời cao Đón trăng nhuộm color làn tóc yêu đương yêuKhi quân nhân đã yêu thương bướm ganh tình thắmMuôn kiếp vẫn yêu nói bỏ ra ngàn nămKhi lính đã yêu rừng tàn núi lở,Tình còn vững bền muôn thuởBao la như lòng đại dương

Bạn đang xem: Sa huỳnh


Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Mộc Phủ Phong Vân 2 Tập 34

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.